+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bölünebilme kuralları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bölünebilme kuralları hakkında bilgi
  bölünebilme kuralları hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  bölünebilme kuralları hakkında bilgi

  bölünebilme kuralları nelerdir


  üslup}} düzenle|Kasım 2006}} </div>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 ile bölünebilme kuralları vardır. 1: her rakam bölünür 2: son rakamı çift sayı ise bölünür 3: rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 5: son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 9: rakamları toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür 10: son rakamı 0 ise bölünür Bu kuralları ilkokul sıralarından beri biliyorsunuzdur. Ama hesaplaması zor olanlar (4, 7, 8, 11, 25) için özel yöntemler vardır. 4: son iki rakamı 4 ile bölünüyorsa bölünür 7:Bir sayının 7 ile tam olarak bölündüğünü tespit etmek için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak (sağdan sola doğru) a b c d e f 2 3 1 2 3 1 - + sırasıyla (1 3 2 1 3 2 ) yazılmalı ve şu hesap yapılmalıdır: (1.f + 3.e +2.d) - (1.c + 3.b + 2.a) = 7.k + m (k, m: tamsayı) Sonuç, 7 veya 7 nin katları (m = 0) olursa, bu sayı 7 ile tam olarak bölünür. Şayet, m sıfırdan farklı bir tamsayı olursa, bu sayının 7 ile bölümünden kalan m olur. İşaretler de sağdan başlayarak sırasıyla her üçlü için +, -, +, -, +, -, +, şeklinde olmalıdır. Bu kurala, (132) kuralı adı verilmektedir. 8: son üç rakamı sekize bölünüyorsa bölünür 11: Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, genel toplamın da 0, 11 veya 11 in katları olması gerekir. Bir sayının 11 ile bölümündeki kalan, artılı ve eksili gruplarının toplamının 11 e bölümündeki kalana eşittir. 25: son iki rakamı 25, 50, 75, 00 olmalıdır. 4 ile 8 en zorlarındandır. Nedeni son iki veya üç rakamının 4'e veya 8'e bölündüğünü anlamak i??in ezberlemek gerekir. Ama bu iki sayı için özel bir yöntem geliştirdim: 4: 248 sayısını ele alalım. Sondan ikinci rakamı yani 4'ü ikiyle çarpıp son rakama eklemek gerekir. Eğer çıkan sayı 4 veya 4'ün katlarıysa sayı dörde bölünür. 4.2+8=16 4'ün katıdır. 4'e bölünür 8: Yine 248 sayısını ele alalım. Sondan üçünçü ve sondan ikinci rakamları birlikte alıp iki ile çarpıcaz. Sonra çıkan sonucu son rakama ekliyeceğiz. Çıkan sonuç 8 veya sekizin katı ise o sayı sekize bölünür. 24.2+8=56 8'in katıdır. 8'e bölünür Bu sayılar dışındaki sayılara bölünebilme kuralları; bir sayı, bölüneceği sayının asal çarpanlarına bölünebiliyorsa o sayıya bölünür.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Bölünebilme kuralları konu anlatımı

  Bölünebilme kuralları nelerdir
  Bölünebilme kuralları hakkında bilgi

  Bölünebilme kuralları

  Bölünebilme kuralları, matematikte onluk tabandaki tam sayılarda uygulanan basamaklandırma yoluyla elde edilen yardımcı bilgiler veya yollardır. Hepsinin çıkış noktasının temelindeki olay tam sayının gruplandırılmasıdır. Örneğin; 123 sayısı (1x100)+(2x10)+(3x1) şeklinde yazılır ki buradan bütün basamaklar kendi içerisinde herhangi bir sayıya bölünerek kural veya kurallar oluşturulabilir.

  En çok bilinenler

  1'e bölünme kuralı
  Her sayı bölünür.

  2'ye bölünme kuralı
  Son rakamı çift sayı ise bölünür.Bir tam sayı 2 ile bölünmezse kalan her zaman 1 olur.

  3'e bölünme kuralı
  Rakamların sayı değerleri toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür.

  4'e bölünme kuralı
  Bir sayının birler ve onlar basamağı 00 ya da 4'ün katı ise sayı 4 ile bölünür.

  5'e bölünme kuralı

  Son rakamı 0 veya 5 ise bölünür

  6'ya bölünme kuralı

  Sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür. örneğin:102

  7'ye bölünme kuralı

  Sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak (sağdan sola doğru) a b c d e f 2 3 1 2 3 1 - + sırasıyla ( 1 3 2 1 3 2 ) yazılmalı ve şu hesap yapılmalıdır: ( 1.f + 3.e +2.d ) - ( 1.c + 3.b + 2.a ) = 7.k + m ( k, m: tamsayı) Sonuç, 7 veya 7 nin katları ( m = 0 ) olursa, bu sayı 7 ile tam olarak bölünür. Ayrıca bu sayı 10a + b olarak yazıldığında a - 2b sayısı 7'ye bölünüyorsa, asıl sayı 7'ye bölünebilir.

  8'e bölünme kuralı

  Son üç basamağının oluşturduğu sayı 000 ya da 8 in katı ise bölünür.

  9'a bölünme kuralı

  Rakamların sayı değerleri toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.

  10'a bölünme kuralı

  Son rakamı 0 ise bölünür

  11'e bölünme kuralı

  Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, genel toplamın da 0, 11 veya 11 e bölümünde kalanı 0 olan bir sayı ise 11'e tam bölünür.

  12'ye bölünme kuralı

  Bir sayının 12'ye tam bölünmesi için, 3 ve 4'e tam olarak bölünmesi gerekir.

  13'e bölünme kuralı

  Sayıyı x=abcdefg olsun temel basamak çarpanları ise 1,-3,-4 tür 1*(g-d+a)+(-3)*(f-c)+(-4(e-b)

  şeklinde daha uzun basamaklı ise bir eksili bir artılı çıkarıp ve toplayıp hepsini toplarız

  çıkan sonuç 13 ile tam bölünüyorsa sayıda bölünür eğer kalan varsa bu kalan x sayısınında 13

  ile bölümünden kalanıdır.

  15'e Bölünme Kuralı

  Bir sayının 15 ile bölünebilmesi için, bu sayının hem 3 ile hem de 5 ile tam olarak bölünmesi gerekir.

  17'ye bölünme kuralı

  Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a-5b sayısı 17'ye kalansız bölünürse bölünür.

  18 ile Bölünebilme:

  Bir sayının 18 ile bölünebilmesi için, bu sayının hem 2 ile hem de 9 ile tam olarak bölünmesi gerekir.

  19'a bölünme kuralı

  Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+2b sayısı 19'a kalansız bölünürsa bölünebilir.

  24 ile Bölünebilme:

  Bir sayının 24 ile bölünebilmesi için, bu sayının hem 3 ile hem de 8 ile tam olarak bölünmesi gerekir.

  25'e bölünme kuralı

  Son iki rakamı 25, 50, 75, veya 00 olmalıdır.

  Herhangi bir sayı ile Bölünebilme:

  a ve b aralarında asal sayı ve

  x = a . b

  olsun. Şayet, bir sayı hem a ya hem de b ye bölünüyorsa, bu sayı x e de tam olarak bölünür.

+ Yorum Gönder