+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kalıtım ile ilgili soru ve cevaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kalıtım ile ilgili soru ve cevaplar
  kalıtım ile ilgili soru ve cevaplar 2. Asel
  Bayan Üye

  1 Canlılarda çeşitli kalıtsal Özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan yapıya ne ad veri*lir?

  A) Kromozom B) Mutasyon
  C) Gen D) Genotip

  2 l Dil yuvarlama

  II Altı parmaklılık 7 III Yarık dudak

  IV Kulak memesinin yapışık yada ayrık olması

  Yukarıda kilerden hangileri kalıtsal özelliklere Örnek verilebilir?

  A) l-II B) II-IV
  C) II-III-IV D) l-II-III-IV

  3 Genetik biliminin temelini ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mendel B) Lamarck
  C) Kettlewell D) Darvvin  4 l Kolay yetişir olması

  II Değişik karakterler taşıması

  III Bir mevsimde bir kaç döl alınabilmesi

  Mendel'In çalışmalarında bezelye bitkisini seç*mesinin sebebi yukarıda kilerden hangileridir?

  A) Yalnız l B) Yalnız III C) l - III D) l - II - III  5 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yafijıştjr?

  A) Dominant karakter bütün döllerde etkisini gös*terir

  B) İki gen aynı ise homozigottur,

  C) Fenotip canlının genlerinin toplamıdır

  D) Resesif karakter yalnız arı döide etkisini göste-  6 Aşağıda verilenlerden hangisi mutasyona ait

  özellik değildir?

  A) DNA'nın yapısını değiştirmesi r,*

  B) Genlerde ani değişmeler olması

  C) Etkisinin eşey hücrelerinde olduğu zaman gö*rülmesi

  D) Kalıtsal bir özellik olmaması

  7 l Isı

  II-isik

  III Nem

  IV Besin ênbsp;

  Canlılarda modifikasyonun gerçekleşmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

  A) l-II-IV B) l -II -III
  C) II-III-IV D) l-II-III-IV

  8 Aşağıdaki verilen bilgilerden hangileri doğru*dur?

  I, Karakterleri kontrol eden genler allel genlerdir

  II Her karakterin bir çift geni vardır III Resesif karakterler büyük harfle gösterilir

  A) Yalnız l B) l - II C) II - III D) l - II - III  9 Bezelyelerde baskın ve çekinik karakterlerin verildiği eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  Çekinik,

  A) Kırmızı çiçek Beyaz çiçek

  B) Kısa gövde Uzun gövde

  C) Yuvarlak meyve Buruşuk meyve

  D) San meyve Yeşil meyve

  10 lİki farklı arı dölün çaprazlanması sonucu %100 melez olan F-j dölü elde edilir

  II Melez dölün genlerinden biri, diğeri üzerinde baskındır F-, dölünün fenotipi baskın karakte*re benzer

  IIIİki melez dölden 1/4 oranında baskın arıdöl 2/4 oranında melez döl ve 1/4 oranında çeki*nik arı döl elde edilir

  Yukarıdakilerden hangileri Mendel'in yaptığı çalışmalar sonucunda elde edilmiştir?

  A) l - II B) II - III C) l - III D) l - II - III  Cevaplar:1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-D 7-D 8-B 9-B 10-D
  soru I Kalıtımı sağlar
  II Biyokimyasal tepkimelerde katalizör görevi yapar
  III Biyokimyasal tepkimelerde aktivasyon enerjisini sağlar
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ATP’ nin hücredeki görevlerindendir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Soru - Proteinlerle ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Aminoasitlerin birleşmesiyle oluşmuşlardır
  B) Kalıtsal bilgi kullanımıyla oluşturulur
  C) Aminoasit çeşitlerinin bulunmaması protein sentezini engellemez
  D) Bitkiler yapılarına katılan bütün aminoasit çeşitlerini sentezleyebilir
  E) Yalnızca hücrelerin içinde üretilebilir
 3. Ziyaretçi
  insanda hangisimitoz bölünme özeliği gçsteremez
+ Yorum Gönder