+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Çiçekli bitkilerde üreme büyüme ve gelişme ile ilgili 20 soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çiçekli bitkilerde üreme büyüme ve gelişme ile ilgili 20 soru
  çiçekli bitkilerde üreme büyüme ve gelişme ile ilgili 20 soru 2. Leyla
  Devamlı Üye

  1) Aşağıdakilerden hangisi tohumun çimlenmesi için gerekli değildir?
  A) Su B) Hava C) Sıcaklık D) Işık
  2) Tozlaşmanın gerçekleştiği yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erkek organ-Dişi organ B) Erkek organ-Taç yaprak
  C) Taç yaprak-Çanak yaprak D) Taç yaprak-Dişi organ
  3)Güzel renkli,hoş kokulu böceklerin ilgisini çeken ,tozlaşmaya yardımcı olan çiçek kısmı hangisidir?
  A) Erkek organ B) Dişi organ C) Taç yaprak D) Çanak yaprak
  4) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tarımın olumsuz etkilerinden biri değildir?
  A) Yapay gübrenin üçme suyuna karışması
  B) Tarım ilaçlarının canlı çeşitliliğini azaltması
  C) Kimyasal ilaçların doğal dengeyi bozması
  D)Bitkilerdeki ürün veriminin artması
  5) Aşağıda çiçeğin bazı kısımları ve görevler verilmiştir.Verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Sapçık: Polen hücresi gelişir
  B) Dişicik borusu: Dişi üreme hücresini geçirir.
  C) Dişicik tepesi: tozlaşmanın olduğu yerdir.
  D) Taç yaprak:Fotosentez yapar
  6)Aşağıdakileredn hangisi organik tarımı en iyi açıklar?
  A) Çok miktarda sebzeve meyve üretmek
  B) Hormonsuz ,doğal yöntemlerle sebze ve meyve üretmek
  C) Verimli sebze ve meyve üretmek
  D) Son teknolojilerle sebze ve meyve üretmek
  7)Bir bitkinin tohumunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Besi doku B) Polen C) Embriyo D) Tohum kabuğu  A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanı kullanarak doldurunuz.  1. Hem erkek, hem de dişi üreme hücresi üreten organları bir arada bulunduran yapıya denir.

  A) Tam çiçek B) Eksik çiçek

  C) Kök D) Gövde  2. Çiçeğin dişi organında oluşur.

  A) Yumurta B) Sperm

  C) Polen D) Çanak yaprak  3. Polenlerin çeşitli etmenlerle dişi organın tepesine taşınmasına . denir.

  A) Döllenme B) Çimlenme

  C) Tozlaşma D) Büyüme  B. Aşağıdaki ifadelerin doğru mu (D) yanlış mı (Y) olduğunu belirleyip parantez içine yazınız.  1. ( ) Çimlenme için su gerekli değildir.

  2. ( ) Bitkilerde döllenme, dişi organın tepeciğinde gerçekleşir.

  3. ( ) Tozlaşma her zaman böcekler aracılığıyla gerçekleşir.  C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.  1. Polenler oluştuktan sonra dişi organın tepesine taşınmasına tozlaşma denir.

  Buna göre, tozlaşma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Dişi organda gerçekleşir.

  B) Tüm bitkilerde aynı tozlaşma şekli görülür.

  C) Bazı bitkiler böcekler aracılığıyla tozlaşır.

  D) Döllenmeye olanak sağlar.  2. Tohumun uygun koşullarda yeni bir bitkiyi oluşturma sürecine çimlenme denir.

  Buna göre, çimlenme için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  A) Uygun sıcaklık B) Oksijen

  C) Su D) Işık


  Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme  Boşluk Doldurma

  1. A

  2. A

  3. C  Doğru-Yanlış

  1. Yanlış

  2. Yanlış

  3. Yanlış
+ Yorum Gönder


çiçekli bitkiler ile ilgili sorular,  çiçekli bitkilerle ilgili sorular,  çiçekli bitkiler ile ilgili sorular ve cevaplar,  bitkilerde üreme ile ilgili sorular,  bitkilerle ilgili sorular ve cevapları,  çiçekli bitkilerde üreme büyüme ve gelişme ile ilgili sorular