+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Haliç metro geçiş köprüsü projesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Haliç metro geçiş köprüsü projesi
  haliç metro geçiş köprüsü projesi 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Haliç Köprü Geçişi ile ilgili projeler 06 Temmuz 2005 tarihinde Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır. Haliç Metro Köprü Geçişi; onaylı projeye göre ihale edilmiştir. 6 Ekim 2008 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş ve 146.722.828,25 €+KDV bedelle iş Astaldi SPA-Gülermak Ağır San. İnş. ve Taah. A.Ş. iş ortaklığına ihale edilmiştir. 19.12.2008 tarihinde Sözleşme imzalanmış ve 2 Ocak 2009 günü yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. İş kapsamında toplam uzunluğu 936 m. olan Azapkapı Viyadüğü + Çelik Köprü + Mobil Köprü + Unkapanı Viyadüğünün imalatı yapılacaktır.

  Bu işin kapsamında karada 16 adet (Beyoğlu yakasında 9, Unkapanı yakasında 7 adet) Haliç’te ise 4 adet olmak üzere toplam 20 adet araştırma sondajı yapılmıştır.

  İstanbul Metrosu’nun en önemli aşamalarından biri olan Haliç Metro Geçiş Köprüsü inşaatı tamamlandığında, Hacıosman’dan metroya binen yolcular kesintisiz olarak Yenikapı aktarma istasyonuna ulaşacaklardır. Burada Marmaray bağlantısıyla, Kadıköy-Kartal, Bakırköy-Atatürk Havalimanı veya Bağcılar-Olimpiyatköyü- Başakşehir’e kısa sürede ulaşabileceklerdir.

  Portekiz’de imal ettirilerek üç seferde Haliç’e getirilen 51 parça kazık teknik hazırlıkların tamamlanmasından sonra çakılmaya başlanmıştır.

  Mart ayı sonu itibari ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü inşaatında deniz imalatlarından 32 adet Ø2500 mm çapındaki taşıyıcı kazıkların 32 adedi betonarme bölümleri dahil imalatları tamamlanmıştır. 16 adet Ø1800 mm çapındaki koruma+platform kazıklarının tamamının betonarme bölümleri dahil imalatları tamamlanmıştır. 2 adet ilave platform kazığının çakım, foraj ve beton döküm işlemleri tamamlanmıştır.

  Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün P3-1, P3-3, P3-4 ve P4-1 ayaklarına ait kazık başlığı ve çelik ayak imalatları şantiye sahasına getirilmiş ve montaj hazırlıkları yapılmıştır.

  P3-3,P3-4, P3-1 ve P4-1 ayaklarında kazık başlığı yerleşimi için -3.0 kotunda kaynak ağzı açılması işlemi tamamlanmıştır. P4-1 ayağında, kazıklar ile ayak birleşim kaynakları tamamlanmıştır. P3-4 ve P3-1 ayaklarında, kazık başlığı ve ayak imalatları yerine yerleştirilmiş kaynak işlemleri devam etmektedir. P3-3 ayağında kazık başlığı 04.04.2012 tarihinde yerine konulmuş ölçüm kontrolleri yapılmaktadır.

  Yaklaşım viyadüklerinden Beyoğlu bölgesinde Ø2500 mm çapındaki 18 adet fore kazığın tamamının imalatı tamamlanmıştır. Ayrıca 1 adet kuyu temel imalatı, 4 adet temel (kazık başlığı) ve 2 adet temel imalatı tamamlanmıştır. A5-7 ayağında ayak imalatı tamamlanmıştır. P5-6 ayağında ayak (elevasyon) imalatı tamamlanmıştır. P4-2 ayağında elevasyon donatısı yerleştirme işlemi devam etmektedir.

  Unkapanı viyadük bölgesinde, 16 adet kazık imalatından 11 adedi ile 1 adet kuyu temel imalatı tamamlanmıştır. Fore kazık yapım işlemleri ve 1 adet kuyu temel imalatı devam etmektedir. İmalatı tamamlanan P1-2 kuyu temelinde donatı yerleştirme işlemine geçilmiştir. P1-5 ayağında temel kazısı (kazık başlığı kırımı dahil) devam etmektedir.


  SAYILARLA HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ

  * Birinci Sevkiyat 13 parça (1200 ton)
  * İkinci Sevkiyat 11 parça (2035 ton)
  * Üçüncü Sevkiyat 11 parça (1996 ton)
  * Dördüncü Sevkiyat 16 parça (2500 ton)
  * Haliç’in depremselliği, faylanma durumu, zemin koşulları, Haliç tabanı çamur tabakası dikkate alınarak yapılan analizler sonucunda dizayn edilen bu kazıkların her biri 4.700 ton nihai yük değerine göre projelendirilmiştir.
  * Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün her bir ayağının altında bir kazık grubu olmak üzere bu gruplarda Unkapanı’ndan Beyoğlu’na doğru sırasıyla 5-5-9-9-4 gruplar halinde 32 taşıyıcı kazık yer almaktadır.
  * Çelik borular 800 ton kaldırma kapasiteli vinç ile denize indirilerek özel çekiç ile çakılmıştır.
  * İki ayrı vinç ile taşınılarak hareketleri sabitlenmiştir.

  * 2 adet hafriyat dubası, 1 adet pompa dubası kurulmuştur.
  * Güvenlik teknesi ve çeşitli güçlerde römorklar görev yapmaktadır.

  Haliç Metro Geçiş Köprüsü, mevcut Unkapanı Köprüsü’nün ortalama 200 m. güneyinde inşa edilmektedir. Dünyada ileri teknolojik köprülerde uygulanan “eğik askılı cable-stayed” köprü sistemi seçilmiştir. Bu sistemde; iki pilon (ana taşıyıcı ayak) bulunmaktadır. Köprü tabliyeleri kablolarla bu pilonlara asılarak taşınacaktır. Köprünün sudaki kısmında (pilonlar da dahil) toplam 4 ayak bulunacaktır.

  prünün uzunluğu: 936 m. (deniz üzerindeki uzunluğu 460 m.) Ortası raylı sistem, iki kenarı yayaya açık bir köprü olarak inşa edilecektir. Köprüde 1 adet istasyon (Haliç) bulunmakta olup bu istasyon, 8 vagonlu işleyişe uygun olarak 180 m. uzunluğunda inşa edilecektir.

  Bugüne kadar zeminin iyileştirilmesi ve temel sisteminin inşa edilmesi ileri gerçekleştirilmiştir. Üstyapı ile ilgili UNESCO Dünya Miras Merkezinin talep ettiği bazı proje revizyonlarının gerçekleştirilmesi akabinde imalatlar devam edecektir. Köprünün 1 yıl içinde bitirilmesi ve ray ve elektromekanik sistemlerin montajı ile birlikte 2012 yılı sonunda Metronun Haliç’e indirilmesi planlanmaktadır.
+ Yorum Gönder