+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Gazete ve dergilerden cumhuriyetin ilan edilişini anlatan yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gazete ve dergilerden cumhuriyetin ilan edilişini anlatan yazılar
  gazete ve dergilerden cumhuriyetin ilan edilişini anlatan yazılar 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  gazete ve dergilerden cumhuriyetin ilan edilişini anlatan yazılar


  gazete ve dergilerden cumhuriyetin ilan edilisi

  28 Ekim 1923 te Mustafa Kemal Paşa yoğun bir günü daha sona erdiren yakın arkadaşlarını köşke akşam yemeğine davet etti Kemalettin Sami Paşa, Kazım Özalp Paşa, Fethi Okyar Bey, Mebus Fuat Bulca ve Ruşen eşref Bey’in katıldığı yemekte tarihi cümle Mustafa Kemal
  Paşa tarafından şöyle seslendirildi: “ Beyler! Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” Bu seslenişteki kararlılık yönetim biçiminin daha fazla ertelenemeyeceğinin en önemli göstergesi idi
  1921 Anasayası üzerindeki çalışmalar sabaha kadar sürdü Çalışma odasının cılız ışığı ertesi gün tüm Anadolu’yu aydınlatacaktı

  Teşkilat-ı Esasiye’nin 1,2,4,10,11 ve 12 maddelerinin değiştirmesine dair 364 no’lu kanunun kabulü ile “ Yaşasın cumhuriyet!” sesleri arasında 29 Ekim 1923 günü akşam saat 20 30’da ilan edilen rejim aynı zamanda yeni kurulan bir ülkenin dünyaya duyurduğu bir bağımsızlık çığlığıydı Tüm ilklere imza atan Ankara meclis kürsüsünden cumhuriyeti ilan etti İlan edilen yeni rejimin hemen sonrasında Mustafa Kemal Paşa oy birliği ile yeni Türk Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı odu ve 101 pare top atışı yapıldı

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  gazete ve dergilerden cumhuriyetin ilan edilişini anlatan yazı  Lozan Konferansı başladığında İstanbul henüz işgal altındaydı, ancak Milli Mücadele döneminde itilaf devletlerince basına uygulanan baskı artık kalkmıştı. Ankara hükümetinin, İstanbul basınına karşı başlangıçta etkisi söz konusu değildi. İstanbul basını, Milli Mücadele yıllarında ve Milli Mücadele kazanıldıktan ve İstanbul işgal kuvvetleri tarafından boşaltıldıktan sonra baskı ve denetimden uzak olarak yayın yapma imkanı bulmuştu. İstanbul basını, Lozan Konferansı’nın ilerleyen tarihlerinde meclisteki tartışılan konular ve Lozan’da takip edilen politikalar konusunda etkili olmuştu. Mustafa Kemal, yapacak olduğu reformlar konusunda basının oynayabileceği rolün farkında olduğu için, basını karşısına almak ya da küstürmek istemiyordu. Ankara hükümeti, aleyhinde yayınlarda bulunmasına rağmen, muhalif İstanbul basınına İstanbul henüz işgal kuvvetlerinin elinde olduğu için belli bir süre müdahale edememişti. Ancak 6 Ekim 1923’te Türk Ordusu, itilaf devletlerince boşaltılan İstanbul’a girdikten sonra, işgal güçlerinin İstanbul basını üzerindeki baskı ve sansürü kalkmış, fakat bu kez İstanbul basını, Ankara’ya karşı baskı ve denetimden uzak yayında bulunamayacağını kısa süre içinde, yaşanan olaylarla öğrenmişti.

+ Yorum Gönder