+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Edebiyat ile ilgili bulmaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyat ile ilgili bulmaca
  edebiyat ile ilgili bulmaca 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  edebiyat ile ilgili bulmaca

  garipbulmaca.jpg

  Soldan Sağa
  2 Melih Cevdet Anday'ın şiir kitaplarından biri: RAHATI ....... AĞAÇ
  7 Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkan topluluk. (I. Yeni)
  9 Garipçilerin ortaklaşa çıkardıkları şiir kitabının adı.
  12 Garip hareketinin temsilcilerinden biridir. İlk önce aşk şiirleri, sonra toplumcu şiir yazmış, daha sonra da soyut şiire yönelmiştir.Şiir kitaplarından biri Güzelleme'dir.
  13 Orhan Veli'nin şiir kitaplarından biri.
  15 Garipçiler, ..... ve uyağa karşı çıkmışlar, ..... ve uyağı şiirden kaldımışlardır.
  17 Orhan Veli'nin Kitabe-i ...... Mezar adlı şiir eski şiirin alışılmış yapısına ve seçkinci tavrına karşı ironik bir protesto sayılır.
  18 İstanbul'u Dinliyorum, İstanbul Türküsü, Anlatamıyorum adlı şiirleriyle ünlü olan Garip akımının temsilcisi şair: ..... KANIK
  20 Melih Cevdet Anday'ın şiir kitabı: ....... ÖLÜMÜ
  21 Oktay Rıfat Horozcu, ilk şiirlerini ..... dergisinde yayımlamıştır.
  23 Orhan Veli'nin tanınmış şiirlerinden biri: ....... DİNLİYORUM
  25 Melih Cevdet'in şiir kitaplarından biri: .... YANA
  26 Oktay Rıfat, PERÇEMLİ ..... adlı şiir kitabıyla birlikte II. Yeni anlayışına yönelmiştir.
  30 Garipçiler, şiirlerinde Batı edebiyatındaki ....... (gerçeküstücülük) akımından etkilenmiştir.
  31 Melih Cevdet Anday, şiirlerinde önce duyguya önem vermiş, daha sonra .....ön plana çıkmıştır.
  32 Oktay Rıfat'ın tiyatro eserlerinden biri: .....İNSANLAR
  33 Melih Cevdet Anday'ın bir romanı: ...... SOKAK
  Yukarıdan Aşağıya
  1 Oktay Rıfat'ın bir şiir kitabı: ELLERİ .... ÖZGÜRLÜĞÜN
  3 Oktay Rıfat'ın bir tiyaro eseri: .... HOROZ
  4 Orhan Veli'nin bir şiir kitabı
  5 Orhan Veli, ..... dergisini çıkarmış, 1936'da Varlık dergisinde yayımladığı şiirleriyle tanınmıştır.
  6 Garipçiler, şiirde süslü, sanatlı, ...... söyleyişten kaçınmışlardır.
  8 Melih Cevdet'in bir tiyatro eseri: MİKADO'NUN .....
  10 Garipçiler, günlük hayattaki her şeyin şiirin konusu olabileceğini savunmuşlar, .... insanları şiire sokmuşlardır.
  11 Orhan Veli'nin şiir kitaplarından biri.
  12 . Garip akımının temsilcilerinin ilk harfleri.
  14 Garipçiler, "......., sadelik, aleladelik" ilkesini benimsemişlerdir.
  16 Oktay Rıfat'ın şiir kitaplarından biri: .... ŞİİRLER
  19 Oktay Rıfat'ın şiir kitaplarından biri: .... VE AVARELİK ÜZERİNE ŞİİRLER
  22 Orhan Veli'nin bir şiir kitabı.
  24 Garip hareketinin diğer adı: ...... YENİ
  27 Melih Cevdet'in bir şiir kitabı: .... BAĞLI ODYSSEUS
  28 Oktay Rıfat'ın bir şiir kitabı: .... ÖLMEK
  29 Garip hareketinin temsilcilerinden biri: MELİH CEVDET .....
  32 Oktay Rıfat'ın bir şiir kitabı: ....CİGARA İÇİMİ
  BULMACANIN CEVAPLARI:


  garipbulmacacevap.jpg

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Edebiyat konulu bulmaca soruları

  edebiyat (kisa) - Ed

  başlica üyesi fransiz yazar jules romains olan ve toplumun ortak bilincini dile getirmeyi amaçlayan edebiyat akimi - ünanimizm

  mayakovski'nin başini çektiği eski sovyet edebiyat grubu - lef

  sovyet edebiyat eleştirmeni mihail mihailoviç bahtin'in takma adi - voloşinov


  öncüsü romanyali şair isodore isou olan, 20yy.edebiyat akimlarindan biri - letrizm

  sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayiş - emosyanalizm

  sanatlari ve şiiri ilkel biçimlerine götürmek amacini güden sanat ve edebiyat çiğiri - estetizm

  hint-avrupa dilleri grubundan olan, klasik hint din ve edebiyat dili - sanskrit

  eski yunan ve roma sanatindan, edebiyatindan kaynaklanan 17. Yüzyilda fransa'da yayilan bir sanat ve edebiyat akimi - klasisizm

  edebiyat yapitlarinda seçilen parçalari içeren yapit - seçki

  edebiyat, müzik ve plastik sanatlarda geleneklere bağli kalma eğilimi - akademizm

+ Yorum Gönder


edebiyatla ilgili bulmaca,  edebiyat ile ilgili çengel bulmaca,  bulmaca ve cevapları,  matematik ile ilgili bulmacalar,  edebiyat ile ilgili bulmacalar,  edebiyatla ilgili bulmacalar ve cevapları