+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiye'nin kişi başına geliri ne kadar? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'nin kişi başına geliri ne kadar?
  Türkiye'nin kişi başına geliri ne kadar? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Aşağıdaki tablo Türkiye'de il bazında yıllık kişi başına düşen milli geliri ABD doları cinsinden göstermektedir.
  Bu tablo, 2001 TÜİK[1] raporunda yer alan illerin Türkiye ekonomisine katkı payları göz önünde bulundurularak satınalma gücü paritesine göre (SAGP) gayrısafi yurtiçi hasılanın il düzeyine indirgenip illerin 2010 nüfusuna[2] bölünmesiyle hesaplanmıştır.

  Hesaplama şu şekilde yapılmıştır:

  [(GSYH (SAGP) / 100) * 2001 İL KATKI YÜZDESİ)] / İL NÜFUSU

  Dünya bankası 1 Temmuz 2011 verilerine göre[3] Türkiye gayri safi yurtiçi hasılası (SAGP): $1.115.994.000.000 olarak hesaplanmıştır. Dünya bankası'nın hesabına göre[4] Türkiye'de kişi başı yıllık milli gelir (SAGP) $15.340'tır. TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre ise kişi başına düşen milli gelir küçük bir sapmayla $15.137 bulunmuştur.

  İl bazında kişi başı düşen milli gelir hesaplamasına örnek verecek olursak Balıkesir ilinin Türkiye ekonomisine katkısının 2001 yılında %1,5 olduğu bilinmektedir. Aynı istikrarın 2011 yılında da devam edeceğini varsayarsak bu ildeki kişi başına düşen yıllık gelir şöyle hesaplanmıştır:

  [(1115994000000/100) * 1,5)] / 1152323 = $14527

  Zaman gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre[5] Türkiye'de kişi başı düşen milli gelirin 2012'de $17.000'i aşacağı düşünülmektedir.
+ Yorum Gönder