+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Çemberler İle İlgili Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çemberler İle İlgili Sorular
  Çemberler İle İlgili Sorular 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  1.
  1.gif
  Şekildeki r yarıçaplı eş çemberler birbirine ve üçer kenara teğettir.
  Bu bilgilere göre r kaç cm dir?
  A) 6 B) 5,5 C) 5
  D) 4,5 E) 4


  2.
  2.gif
  A merkezli ve B den geçen çember [BC] yi ayrıca D noktasında kesiliyor.
  [CD] kaç birimdir?  3
  3.gif

  Yukarıdaki şekilde KGB yayı A merkezli bir çember yayı olduğuna göre, GFCE karesinin bir kenarı kaç birimdir?
  A) 1 B) 1,5 C) 2
  D) 2,5 E) 3


  4.
  4.gif
  Kenar uzunlukları a ve b olan bir ABCD dik-dörtgeninde bir çember [BC] ye B de, [AC] ye E de teğettir.
  IADI=IAEI olduğuna göre, oranı kaçtır?  5.
  5.gif
  Şekildeki ABCD bir dikdörtgen, IABI=a, IADI=b, O merkezli çember üç kenara teğettir. A noktasından çizilen teğet doğru, O merkezli çembere T noktasında değiyor.
  IADI=IATI olduğuna göre, oranı kaçtır?  6.
  6.gif
  Şekilde, O merkezli çember ABC dik üçgeninin yan kenarlarına E ve F de teğettir.
  Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir?  7.
  7.gif
  Şekildeki çember, ABC üçgeninde [AC] ye C de, [AB] ye D de teğettir.
  Çemberin [BC] den ayırdığı kiriş |EC|=x olduğuna göre, x kaç birimdir?
  A) 9 B) 8 C) 7
  D) 6 E) 5


  8.
  8.gif
  Kenar uzunlukları 4 birim ve 3 birim olan bir dikdörtgende, şekildeki gibi A merkezli, 1 birim yarıçaplı çember yayı çizilmiştir.
  C’nin, bu yay üzerinde kendisine en yakın olan nokta ile arasındaki uzaklık kaç birimdir?  9.
  9.gif
  [BC] uzunluğu 4 cm olan ABCD dikdörtgeninin içine, şekildeki gibi aralarında teğet olan üç çember çizilmiştir. Büyük (bilgi yelpazesi.net) çember dikdörtgeninin üç kenarına, eş olan iki küçük çember ise ikişer kenarına teğettir.
  Köşeleri bu çemberlerin merkezleri olan üçgenin alanı kaç cm² dir?  10.
  10.gif
  birim
  Şekilde, A olan geçen ve merkezi [OA] üzerinde olan çember, OB ye C de teğettir.
  Çemberin yarıçapının IOAI=a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?  11. ABC eşkenar üçgen IACI=16 cm IOBI=IODI=7 cm ICTI=x cm
  11.gif
  Şekildeki merkezi [AB] üzerinde olan, O merkezli, [BD] çaplı yarım çember, CD doğrusuna T de teğettir.
  Buna göre, ICTI=x kaç cm dir?
  A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14


  12.
  12.gif
  Şekildeki [AT ışını çembere D noktasında teğettir.
  ABD üçgenin alanı olduğuna göre, IDHI=x kaç cm dir?
  A) 3 B) 5 C) 6
  D) 7 E) 8


  13.
  13.gif
  Yukarıdaki şekilde olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?  14.
  14.gif
  Şekildeki ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O dur.
  Buna göre, O noktasının [AC] ye uzaklığı kaç cm dir?  15.
  15.gif
  IDCI = 9 cm IBCI = 8 cm
  Kenarları 9 cm ve 8 cm olan ABCD dikdörtgeninin, A köşesinden geçen O merkezli çember bu dikdörtgenin [BC] ve [DC] kenarlarına şekildeki gibi teğettir.
  Buna göre, çemberin yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir?  16.
  16.gif
  Şekilde, 0 merkezli, yarıçapları 3 cm ve 5 cm olan iki çember verilmiştir. ABC ikizkenar üçgeninin A köşesi dıştaki çemberin üzerinde, kenarları da içteki çembere teğettir.
  IABI=IACI olduğuna göre, IBCI kaç cm dir?  17.
  17.gif
  Şekildeki [BO çaplı çember, O merkezli ve [BC çaplı çembere B noktasında içten teğettir.
  AB doğrusu her iki çembere D noktasında teğet olduğuna göre, oranı kaçtır?  18.
  18.gif
  Şekildeki [AB] çaplı yarım çember, ABCD dikdörtgeninin [DC] kenarını E ve F noktalarında kesmektedir.
  Buna göne, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm² dir?  1919.gif

  Şekildeki O merkezli çember ABC eşkenar üçgeninin iç teğet çemberi ve [KL] bu çem-bere T noktasında teğettir.
  ABC eşkenar üç-geninin çevresinin uzunluğu 24 cm olduğuna göre, AKL üçgeninin çevresinin uzunluğu kaç cm dir?
  A) 4 B) 6 C) 8
  D) 10 E) 12


  20.20.gif

  Şekildeki E noktası, A ve B merkezli IABI yarıçaplı çember yaylarının kesim noktasıdır.
  Buna göre, x kaç derecedir?
  A) 55 B) 60 C) 65
  D) 70 E) 75

  CEVAP ANAHTARI

  1-A 2-B 3-C 4-E 5-A

  6-A 7-A 8-C 9-A 10-D 11-C

  12-B 13-A 14-C 15-D 16-A 17-B 18-C 19-C 20-E
+ Yorum Gönder


çemberlerle ilgili sorular,  çemberle ilgili sorular