+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İnsanların tozlaşmadaki etkisi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsanların tozlaşmadaki etkisi nedir
  İnsanların tozlaşmadaki etkisi nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme tohumlarla sağlanır. Tohum oluşturamayan bitkiler çiçekli bile olsalar eşeyli üreyemezler. Gerek açık tohumlu gerekse kapalı tohumlu bitkilerde mayozda meydana getirilen haploid hücreler gerçek gametler değildir. Bu hücreler döllenme yapmadan önce, endomitozla haploid bir gelişme dönemi geçirirler. Böylece döllenecek olan gerçek gametleri oluştururlar. Tohumlu bitkiler bu yönüyle hayvanlardan farklıdırlar. Üreme organları çiçek üzerinde bulunur. Açık tohumlularda erkek ve dişi çiçek aynı bitkinin değişik dallarında bulunur. Meyva, kozalaklardır. Tohumlu kozalakların içerisinde, ama açıkta bulunur. Kozalaklar kuruyunca tohumlar ayrılır. Kapalı tohumlu bitkilerde çiçekler daha çok gelişmiştir. Bu bitkilerin büyük çoğunluğunda aynı çiçek üzerinde hem erkek hem dişi organ beraber bulunur.

  Böyle çiçeklere tam çiçek veya “erselik” denir. İncir, dut, kavak ve söğüt gibi bitkilerde ise erkek ve dişi çiçekler hem ayrı ayrıdır, hem de farklı bitkiler üzerinde gelişir. Fındık, ceviz, kabak, mısır, buğday gibi bitkilerde ise erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrıdır ama aynı bitki üzerinde bulunurlar. Erkek ve dişi organlar farklı çiçeklerde bulunuyorsa bunlara eksik çiçek denir. Kapalı tohumlu bitkilerde ovaryum genellikle meyveyi oluşturduğu için tohumlar meyveyle örtülmüştür.

  Erkek organın başçık kısmında bulunan çiçek tozlarının (polenlerin) dişi organın tepeciğine taşınmasına tozlaşma denir.

  Tozlaşmanın yolları: Polenlerin bir çiçekten diğer bir çiçeğe taşınmasında havanın, (rüzgar) hayvanların, (böcekler ve kuşlar) suların veinsanların etkisi ile tozlaşma olur. İnsan eliyle yapılan tozlaşma suni (yapay) tozlaşmadır. Bazen insanlar verimi artırmak ve dayanıklı bitkiler elde etmek için özellikle polenleri dişicik tepesine taşır.
+ Yorum Gönder