+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Koşularda alçak ve yüksek tekniği nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Koşularda alçak ve yüksek tekniği nedir
  koşularda alçak ve yüksek tekniği nedir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Koşularda alçak ve yüksek tekniği nedir


  Koşularda alçak ve yüksek tekniği nedir nelerdir  Büyük Larousse’de çıkış şöyle tarif ediliyor.

  Çıkış:çıkma eylemi.-Spor.Bir yarışın başlangıç anı. Yeri;bir yarışa başlama eylemi(3).  Atletizme çıkış,üzerinde tekrar tekrar durulması gereken bir konudur.Bütün koşu mesafelerinde atlet iyi bir çıkış yapmak durumundadır. Saniyelerin yüzde birinin tartışmasız bir biçimde elektronik aletlerle tespit edilebilirliği ve rekor sayıldığı günümüzde , çıkış üzerinde hassasiyetle durulması gereklidir. Koşma hareketi iki türlü başlar.

  1-)Alçak çıkış

  2-)Ayaktan çıkış (Yüksek çıkış)(6)  1-)Alçak çıkış:

  Sprint koşucuları, hareketsiz duruştan en çabuk bir biçimde hızlanmalı ve en yüksek hıza geçişi sağlamalıdır..


  Bunun için öncelikle;

  -Patlayıcı bir hareket başlangıç(Kısa reaksiyon zamanı)garantileyen ve

  -Optimal bir kas gücünün devreye girmesi(yön,büyüklük ve tekrar)gereklidir.  Amacına uygun iyi bir çıkış aşağıdaki özellikleri içermelidir:

  -“Yerlerinize” -pozisyonu, Starta konsantreyi garantilemeli;

  -“Dikkat” -Pozisyonu, vücudun daha sonraki bölümde karşılaşacağı çıkış hareketindeki optimal pozisyona gelmesini sağlamalı;

  -Beraberinde yüksek bir başlangıç hızına erişmeyi getirecek olan,Takozlarda patlayıcı bir itiş (Start aksiyonu) ve Start bölümündeki hızlanma koşusunda maximal ivmeyi sağlamalı.(1)


  a-) Hazırlık :

  “Yerlerinize!”pozisyonu:Herkese göre değişen ölçülerdeki,istenilen amaca uygun, “Yerlerinize” pozisyonun alınması. (çizim 1’deki 1.resim ve önden görünüm Çizim 2) Burada amaç bir sonraki bölümde gerekli olan. Sporcunun en rahat bir biçimde itiş pozisyonuna gelmesi ve starta konsantre olabilmesidir.


  Çizim 1: Çıkıştaki resim dizisi(1)


  Vücudun bu pozisyonda duruşu, şu nedenlerde çok etkilidir

  -Start takozlarının ayarlanması (dolayısıyle start pozisyonu) starta takozların itilişini etkiler ve

  -Sporcunun en rahat bir biçimde takoza oturmuş olmayı hissetmesi.  Genelde orta çıkış ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. (Tab.1) Bunun nedeni olarak orta çıkışın “Dikkat”pozisyonuna geçişinin daha uygun olmasını sağlamasını gösterilebilir.  G. SCHMOLINSKY Orta çıkışlar ilgili değerlendirmelerini şöyle özetliyor; “Araştırmalar gösterdiki, orta çıkıştaki start pozisyonu dar çıkışa göre biraz daha yüksek bir başlangıç hızına ulaşmayı sağlamaktadır. Bu tabiiki “Dikkat”pozisyonunda kola ve bacağa daha iyi bir ağırlık dağılımını getirmesine, bunun yanında uygun bacak açılarını sağlamsına ve sonuç olarak ta bacağın itiş anında tam açılmasına neden olmasından kaynaklanmaktadır.”(7)

  Startpozisyonu
  TTakozların start çizgisinden uzaklıkları

  (ayak uzunluğu olarak)


  Ön Arka

  Dar
  2 ½ 2 ¾

  Orta
  1 ¾ 3 – 3 ¾

  Geniş
  1 – 1 ½ 3 ½ - 3 ¾


  Tablo 1: Start pozisyonları(1)


  Çizim 1: Yerlerinize Pozisyonu (1)  Çıkışlardaki bir diğer yaklaşım ise; Borzov ve Hary (veya roket)çıkışıdır. Bunlar, bu hareketleri ilk olarak uygulayan atletlerin adı ile anılır.  Borzov çıkışı :


  1- Ayaklar arasındaki mesafe kısadır (28 veya daha az).

  2-ön ayak ile çıkış çizgisi arasındaki mesafe 50-60 cm. dir.

  3-Baş yüksekliği düşüktür ve gözler yere bakar.

  4-kol açıklığı omuzdan daha geniştir.

  5-İleri doğru çok az eğilme vardır.


  Harry ve roket çıkışı: (Alman atlet Armin Harry tarafından ilk kez 1980 olimpiyatlarında kullanılan çıkıştır)

  1-Ayaklar arası mesafe kısadır (28 cm veya daha az).

  2-Ön ayak ile çizgi arasındaki mesafe 60-70cm dir.

  3-Dikkat pozisyonunda kalça omuzdan sadece 3-6 cm. yukarıdadır,

  4-Kollar omuz genişliğindedir.

  5-öne doğru eğim çok azdır.(4)

  Yukarıdaki değerleri vermekle beraber bu değerleri aynen uygulamak sakıncalar doğurur çünkü bacak ve kol uzunlukları kişiden kişiye değişir dolayısıyla biraz aşağıda vereceğim açıların değişmesine neden olur.

  “Yerlerinize” komutu geldikten sonra atlet takozun önüne geçer avuç içlerini yere koyar önce öndeki takoza ayağını yerleştirir. (kural olarak sıçrama ayağı) Ardından arkadaki takoza ayağını yerleştirir, ayak uçları mutlaka yere değmelidir. Daha sonra arka bacağın dizi yere değmelidir. Daha sonra arka bacağın dizi yere konur, eller aşağı yukarı omuz açıklığında ve parmak uçlarında baş parmak diğer parmakların tam aksi yönü gösterecek biçimde tamamen açılarak çıkış çizgisine teğet olarak yerleştirilir (Çizim 2).

  Ağırlık bütün dayanak noktalarına eşit şekilde dağıtılmalıdır, vücut, özellikle omuz ve boyun kasları gevşek bırakılmalıdır.


  ..Dikkat!” -Pozisyonu:  “Dikkat” Pozisyonu (Resim 2) bacağın optimal itişine uygun açılara, vücut ağırlık merkezin ayağın itiş yönünde uygun pozisyona getirilmesini, bacaklarda ön gerilmeyi garantilemelidir.

  Bunlar start komutundan sonra patlayıcı ve en yüksek hıza ulaşma koşusundan yararlanabilmenin koşullarıdır.

  Bu posizyona ön ayağın diz açısı aşağı yukarı 90 derece, arka ayağın diz açısı ise aşağı yukarı 120 dereceye ulaşıldığında gelinmiş olunur.(çizim3)

  Sporcu “Dikkat” komutuyla kalçayı omuz hizasından yukarı kaldırır. Ağırlığın eşit olarak dağıtılmış olmasına dikkat edilmelidir. Start pozisyonuna (Takozların yerleştirilmesini) bağımlı olarak vücut ağırlık merkezi (VAM) hafifçe öne kaydırılır, vücut ağırlık merkezinin yere dikey yansıması ön takozun önünde olmalıdır. Omuzlar ellerin hizasına getirilir(Çizim3) Kollar daha önceden olduğu gibi gergin açıktır, kafa gevşek ve bakış start çizgisine yönelmiş olmalıdır.

  Dikkat pozisyonundaki en önemli husus bacakların takoza olan baskısının arttırılması ve buna bağlı olarak kasların daha yüksek gerilime ulaşmasıdır.


  Fazlar
  Hazırlık fazı

  Start aksiyonu
  Hızlanma koşusu


  “Yerlerinize”
  “Dikkat”  Başlangıç
  ”Yerlerinize”

  komandosu
  “Dikkat”

  komandosu
  Start işareti
  Ön takozun terk edilişi

  Bitiş
  “Dikkat” komandosu
  Start işareti
  Ön takozun terk edilmesi
  Normal koşu pozisyonun Alınması

  Fonksiyonu
  Çıkış yerini alma
  çıkışta gerekli verebileceği optimal pozisyonu alma
  İstenilen yönde ve en yüksek yüksek başlangıç hızına ulaşmak
  Sprint koşusuna geçene kadar hızlanmayı arttırmak

  Özellikleri
  -Gereğine uygun “yerlerinize” pozisyonunun alınması

  -herkese göre değişken amacına uygun takoz mesafesi

  -Ağırlığın ellere dize ve ayaklara eşit olarak dağıtıldığı gevşek ve sakin duruş

  -Kollar aşağı yukarı dikey, gergin, omuz genişliğinde
  -Kalçaların ani olmayan hareketlerle aynı hızda kaldırılması

  -Ağırlık merkezinin bir parça öne kaydırılması(Dikey olarak ön ayağın önüne)

  -Ön ayağın diz açısı aşağı yukarı dikey

  -Kalça dizden yukarı

  -Ayakların takoza sıkıca bastırması
  -İki bacağın birlikte patlayıcı itişi

  -Önce arka ayağın takozdan ayrılması

  -Ön ayağın düz pozisyona gelinceye kadar takozu itmesi

  -Arka ayağın savrulması yere yakın ve çabuk

  -Kolların harekete, aktif ve ters kol ters bacak olarak katılımı
  Ayağın havada uçma süresinin ve yeri itme zamanını kısaltarak yüksek adım frekansına ulaşmaya çalışmak-

  -Vücut ağırlık merkezinin arkasında kalan (daha sonra altında kalan) aktif ayak itişi

  -Vücudun yavaş yavaş doğrulması

  -Sürekli adım büyütülmesi

  Tablo 2: Alçak çıkışın bölümlerine toplu bir bakış (1)  Çizim 3: Efektif bir çıkışın “Dikkat” pozisyonundaki genel çizgileri(1)  Stabilite derecesi:

  1-Stabilite derecesi S, dayanma yüzeyinin büyüklüğüyle A doğru orantılıdır.

  A büyüdükçe , S de büyür.(çizim4)  2-Stabilite derecesi S vücut ağırlık merkezinin dayanma yüzeyinden vertikel uzaklığıyla Y ters orantılıdır.

  Bundan dolayı Y büyüdükçe (ağırlık merkezi yükseldikçe), S daha azalır.(Çizim 5)

  3-Stabilite derecesi S vücut ağırlık merkezinin dayanak yüzeyinin kenar yada köşesiyle, belirlenen yöne doğru horizontal uzaklığıdır Su.  Bu yüzden Su büyüdükçe S de büyür.

  Startta “Yerlerinize” pozisyonundan “Dikkat” pozisyonun geçen bir kişide (Çizim 6-7) vücut ağırlık merkezi horizontal olarak dayanma yüzeyinin kenarına ( Starttaki kişinin ellerini koyduğu yer) doğru kaydırılır dolayısıyla S u kısaltılır. Bu tabii’ki stabilite derecesini azaltır.Çi 7b’de yüzme pozisyonundaki gibi Ayaktan çıkışta da(Yüksek Çıkış) S u sıfır noktasındadır.

  4-Stabilite derecesi S vücut ağırlığıyla doğru orantılıdır.

  Vücut ağırlığı arttıkça stabilite dereceside büyür.(2)


  Start aksiyonu

  Start hareketi mümkün olduğu kadar kısa bir sürede gerçekleştirilmeli ve bacaklar gövdeyi mümkün olduğu kadar büyük bir kuvvetle itmelidir.  -Bacağın itme hareketi mümkün olan en kısa reaksiyon zamanında harekete geçmeli;

  -Bacakların açılması çabuk kuvvetli olmalı;

  -İki bacağın itişiyle katlanmış bir başlangıç hızı gerçekleştirilmeli;

  -Optimal bir itiş yönü sağlanmalıdır.


  Reaksiyon zamanı:Reaksiyon zamanı (Start işaretinden görülebilen start hareketine kadar geçen süre) kısa tutulabilir, eğer

  *amacına uygun bacak açıları veeşit ağırlık dağılımı çabuk hareketin

  gerekleridir.

  *ayakların takozları geriye itercesine yerleştirilmesi (topuk takoza) aksi

  taktirde ayak önce geriye doğru varolan boşluğu alacak daha sonra öne

  itiş başlayacaktır,

  *sporcunun kendini psikolojik olarak en kısa zamanda harekete geçirmeye

  hazırlanmasıdır.


  100 m.
  110 - yada 100 m. Engelli koşular
  200 m.
  400 m.

  Erkekler
  0,16
  0,16
  0,21
  0,26

  Bayanlar
  0,18
  0,17
  (0,23)

  EM 1973
  0,27


  Tab. 3 sprint koşularında (Münih 1972) ortalama reaksiyon zamanı (saniyede);

  Start işaretinden takozlara 30 kp şiddetinde itiş ulaşana kadar geçen süre

  ölçülmüştür(Oberste/Baradtke)(1)  Start hareketi: Start hareketi yaklaşık aynı zamanda bacakların itişiyle ve kolların yardımıyla başlar.

  İtişte iki bacakta aktiftir,

  · İlk hareket eden arka bacaklardır, fakat zamanca kısa ve gücü zayıftır, 1/3 kuvvetindir

  · Ön bacak biraz geç devreye girer fakat hem zaman olarak uzun hemde toplam olarak büyük bir güçle harekete katılır (Resim 2/3).

  Çizim:8:Takozlara uygulanan kuvvetin şematik çizimi (Dynamogramm)(1)  -Enerjik bacak itişinden sonra ilk olarak arka bacak start takozundan tam açılımı

  tamamlamadan ayrılır (Resim 3).

  Arka bacağın dizi , öndeki bacağı geçene kadar ön bacak izometrik olarak çalışır, ancak ondan sonra bacağın açılımı gözlenebilir(Resim 4).

  Ön bacak bu patlayıcı hareket sonrasında tam açılıma kadar ulaşır (Resim 6)  -Gövde itiş esnasında çok az bir doğrulma gösterir; ön bacağın dinamik harekete başlangıcı esnasında gövde aşağı yukarı yere paraleldir. Gövdenin pasif doğrulma daha çok kalçanın açılma yönüne girmek istemesiyle olur.(1)


  Açılma itişinin sonunda bacak ve gövde yaklaşık düz bir çizgi oluşturur..

  Vücudun öne yatıklığı (Start açısı) bize startın teknik kalitesi ve geliştirilmiş gücün itişe uyarlanması konusunda bilgi verir.


  Kafa aktif doğrulmayı önlemek için yere bakmaya devam etmelidir.  -Kollar ayakların itişe başlamasıyla birlikte ters kol ters bacak prensibiyle yardımcı hareketine başlar, koşu istikametini gösterir biçimde düz çizgili ve dik açılı bükülmelerle harekete katılmalıdır. Kolun öne dolayısıyla arkaya maksimal savrulma hareketinin tamamlanması ön bacağın tam açılımından kısa bir süre önce gerçekleşir. Ön el kafanın önünde ve aşağı yukarı aynı hizada olmalıdır.


  · Arka bacağın savrulması vücudun düz halde açılmasına yardımcı olur. Fakat ayak öncelikle çabuk yere basmaya ve ilk adıma yönelik çalışır.

  Baldır bu nedenle takozu itişten sonra yatay olarak savrulur. (Kriter Resim 4/5) İlk adımın çabuk olması açısından dizin vücudun hareket yönüne dik açı yapacak şekilde çekilmesi gerekir.  Ön ayak takozu terkettiğinde tipik bir pozisyonuna ulaşılmıştır.(Resim 6):

  -Açılma bacağı ve gövde bir düzlük oluşturur.

  -Vücut eksenin öne eğimi 40-45 derece arasındadır

  - Diz dik açılı ve yerden yüksek değildir;

  - Savrulma bacağının baldırı itm bacağına paraleldir;

  -Kollar dik açılarla oluşmalıdır.  Çizim 9 : Takoz itişinin bittiği anda vücudun pozisyonu  Starttaki ayakların itişi zamanı kısaldıkça daha verimlileşir.

  *En kısa zamanda en yüksek güce ulaşılması ve

  *mümkün olan en uzun süre devamlılığın sağlanabilmesi bu verimliliği

  etkileyen faktörlerdir.

  Starta hızlanma koşusu
  Hızlanma koşusunun amacı;

  -İlk itişte gerçekleştirilen süratin sürekli artışını sağlamak,

  -Bunun yanında en uygun itiş şartlarından (start açısı) mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmak ve yavaş yavaş normal sprint koşusuna geçmeyi sağlamaktır.  Amacına uygun tekniğin uygulanması yanında adım uzunluğu ve frekans arasındaki rotasyonel ilişkide etkileyici bir faktördür.  Yüksek bir hızlanmaya ulaşmayı teknik kolaylaştırır,

  -eğer öne yatış relatif uzun süre korunursa (ağırlık merkezinin yeri) “ bu sporcunun kuvvetiyle yakından ilgilidir, mümkün olduğu kadar dar açılık bir itiş sağlanırsa ;

  -eğer ayağın yere konuşunda raslanan firenleme olmazsa , çabuk ve patlayıcı bir itiş kuvveti uygulanırsa;

  -eğer uzun uçuş süresi önlenirse ve yerine adımlara ve yüksek frekansta sık sık kuvvet impulsu gönderilirse.

  Bu özellikler aynı zamanda ilk adımların akışını fark edilir bir şekilde değiştirir. (1)  Bu değişim birinci ve ikinci adımda anlaşılır bir şekilde olur. Teknik olarak mükemmel sporcularda ( Örneğin Borzov ) daha sonraki adımlardada belirgindir..  Savunma bacağının hareketi: Savurma bacağının ilk adımdan itibaren devreye girmesi belirgindir. Bir an önce yere basma çabası herşeyden önce ayağın uçuş çizgisinin yere yakın olmasını gerektirir. Daha sonraki savurma fazlarında baldır yalnızca yere paralel bir çizgi izler ancak daha sonraları topuk kalçaya yaklaşmaya başlar.  Diz çekimi ön hızlanma koşusunda 2. Adımdan dan sonra (Resim 10, 12, 14) Kuvvetlenir buna karşılık baldır vertikal olarak savurma bacağının diz altında kalmaya devam eder. Ayağın yere değdiği anda savurma bacağının dizi yere basma noktasının önündedir (Resim 8, 11)(1)  İtme bacağı: itme fazında ayağın en kısa zamanda yere konması sürat kazanımını etkiler. Birinci adımın yere konması esnasında ( çizim 10),


  -Ayağın yere bastığı yer vücut Ağırlık merkezinin yere izdüşümünün gerisinde olmalıdır.

  Bu frenlemenin önüne geçilmesi için gereklidir. (Resim 8-10),

  -Bacak aktif ve uygun kırılma açılarıyla yere konmalıdır ki ön kasılma ve amortizasyon fazını kısa olması sağlansın dolayısıyla çabuk ve patlayıcı açılma harekete geçiş kolaylaşsın(1)

 3. Ziyaretçi
  preformans ödevim buydu.teşekkür ederim
+ Yorum Gönder


yüksek çıkış nedir,  alçak çıkış,  atletizm yüksek çıkış,  atletizm alçak çıkış yüksek çıkış,  yüksek çıkış tekniği,  koşularda alçak ve yüksek çıkış