+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Başın görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Başın görevleri nelerdir
  başın görevleri nelerdir 2. Ayşe
  Yeni Üye

  başın görevleri nelerdir

  başın görevleri nelerdir hakkında bilgi

  güçlü bir yapıya sahiptir. Ancak yenidoğan bir bebekte bambaşka bir yapıya sahiptir. Ana rahminden çıkan bebeğin kafatası henüz kemik halini almamış ve yumuşak bir yapıda olur. Ayrıca kafatasını oluşturan bu 8 kemik birbirine tam olarak oturmamıştır. Kemiklerin birleşim noktaları arasında boşluklar (fontanel, bıngıldak) oluşmuştur. İlk bakışta bir dezavantaj gibi görünse de, aslen doğumda bebeğin hayatını kurtaran bir özelliktir. Eğer bebeğin kafası tam olarak kemikten sert bir yapıya sahip olsaydı ve arada herhangi bir boşluk bulunmasaydı, doğum sırasında bebeğin kafasının ezilme olasılığı çok yüksek olabilirdi. Ancak bebeklerde kafatası kemiklerini oluşturan kıkırdak ve yumuşak yapıdan dolayı kemikler esneklik kazanarak, eğilme ve bükülme özelliği taşırlar. Fakat sadece esneme tabii ki yetersizdir. Kafatasının esneyebilmesi için de bir alana ihtiyaç vardır. Bu alan da doğun esnasında tam olarak kapanmamış kafatası aralığıdır. Kafatası kemikleri sıkışarak aradaki boşluğu doldurur. Hatta ve hatta birbirleri üzerine doğru çıkarlar. Böylelikle kafanın hacmi de küçülmüş olur. Bu sayede bebek, kafa hacminin yarısı kadar olan doğum kanalından geçerek sağlıklı bir şekilde doğar.

  Kafatası Kemiklerinin Görevleri
  Vücutta beyin ve beyincik gibi kısımları koruyan, göz, kulak, burun gibi duyu organlarının yerleştiği, genellikle yassı kemiklerden oluşan bölümdür.

  Başın şeklini belirler ve içindeki organları korur.
  Baş iskeletini oluşturan yassı kemikler birbirlerine oynamaz eklemlerle bağlanmıştır. Sadece alt çene kemiğinde yarı oynar eklem bulunur.

  Yeni doğan çocuklarda kafatasında bıngıldak (kıkırdaksı kemik) bulunur. Böyle olması doğumda bebeğin başının ezilmesini engeller. Bıngıldak daha sonra sertleşerek kemikleşir.

  Kafatası
  İskeletin beyni koruyan ve yüzün kemik yapısını oluşturan bölümüne kafatası denir. İnsan doğduğu zaman kafatasındaki kemikler henüz gelişmesini tamamlamamış*tır. Bu yüzden bebeklerin kafatasındaki ke*miklerin arasında, yalnızca deri ve ince bir zarla örtülü olan bir açıklık vardır. Bıngıldak denen bu açıklık, ancak kemikler gelişmesini tamamlayıp kafatası gerçek boyutlarına ulaş*tığında kapanır.

  Parmağınızı üstçenenizin üstüne koyup ağ*zınızı açarsanız üstçenenin oynamadığını, yal*nızca altçenenin hareket ettiğini fark edebilir*siniz. Çünkü üstçene doğrudan kafatasına bağlı olan sabit bir parçadır; oysa altçene kafatasına hareketli bir eklemle bağlanmıştır.

  KafatasıKafatası başın kemik çatışıdır, kafa kemikleri ve yüz kemiklerinden oluşur. Ka*fa kemikleri, önde alın kemiği (frontal) ar*kada art kafa kemiği (oooipital) iki yanda şakak kemiği (Temporal), kaması kemik (sphenoid), yan kafa kemiği (parietal) ve kalbursu kemik (ethmoid) kafatasını oluş-8 turmuştur. İçinde en önemli organımız olan beyin dış etkilerden korunur. Art kafa kemiğinde içinden omuriliğin geç-10 Tniş olduğu büyük bir delik vardır. Diğer açıklıklar da bir dizi sinir ve kan damarı*na geçiş sağlar. Yüz kemikleri, önde göz burun ve ağız boşluklarını çevreler. Bir bebeğin kafatası yumuşak ve incedir. Kemikler tam olarak birleşmemiştir, ek*lemler arasında bıngıldak denilen zarsı boşluk vardır. Bu sayede doğum esnasın*da kemiklerin iç içe geçerek kafanın şekil değiştirmesine ve doğum kanalından da*ha kolay geçmesine yardımcı olur. Çeşitli hastalıklar, örneğin raşitizm, beyinde su toplanması (hidrosefali), kemiklerde mey*dana gelen anormal kalınlaşma ve büyü*me (aoromegaly) kemik iltihabı (osteitis deformans), ayrıca bazı doğum travmaları ve doğuştan bozukluklar da Daşın biçimi*ni etkilerler. Kafatası iki tip kırılmaya maruz kalır. Ka*palı veya basit kırılma ya da açık ve kar*maşık kırıklar. Basit kırıklar küçük bir çat*lak biçiminde veya çok geniş yüzeye ya*yılmış olabilir. Basit kırıklarda eğer bir ke*mik parçası beyne basınç yaparsa tehli*ke yaratabilir. Cerrahi tedaviyi gerektire*bilir. Teşhis için röntgen çektirmelidir. Açık kırıklar daha önemlidir. Bunlarda me*nenjite karşı çok dikkatli olmak gerekir.
  Baş İskeleti
  Baş iskeleti, kafatası ve yüz iskeletinden oluşur. Kafatası, beyni çevreleyen yassı kafatası kemiklerinden oluşmuştur. Kafatasında bir alın, iki yan kafa, iki şakak, bir art kafa, bir temel, bir kalbur kemiği olmak üzere sekiz kemik bulunur. Kafatası kemikleri doğum sırasında ince, yumuşak ve birbirleriyle kaynaşmamış durumdadır. İki yıl sonra birbirleriyle sıkıca kaynaşır. Kafatasını da sadece omurilik ve sinirlerin çıkmasını sağlayan çeşitli delikler bulunur. Yüz kemikleri iki tırnaksı, iki elmacık, iki burun, bir sapan, iki boynuzcuk, iki üst çene, iki damak ve bir alt çene kemiğidir. Alt çene kemiği, şakak kemiğine oynar eklemle bağlıdır .

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Başımızın görevleri nelerdir

  Merkezi sinir sisteminin en büyük parçası olan beyin başımızda bulunur. Göz, kulak, tat ve koku hücreleri gibi duyu organları da gene baştadır. Baştaki ağız ve burun sindirim ve solunum sistemlerimize lüzumlu olan besinlerin, suyun ve oksijenin giriş kapılarıdır. İskelet sistemimize dahil birbirine kenetlenmiş, sağlam kemikler hassas bir organ olan beyni muhafaza eder.

  Kafatasımız ve çenemiz çok sayıda yüz kaslarıyla örtülmüştür. Bu kaslar çenemizi oynatmamızı, gözlerimizi açıp kapatmamızı, yüz ifadelerimizi değiştirmemizi mümkün kılar. En elastik kas ise, çiğneme hareketine de katkıda bülünan dildir. Boyunda kıkırdaklardan meydana gelen bir kakan konuşmamızı sağlayan ses tellerini korur. Kafatasıyla baş derisinin arasında üç çift tükürük bezi vardır. Sindirime yardımcı olan tükürüğü salgılayan bu bezler kabakulak olduğumuzda şişip ağrırlar. Gözlerimizin birer köşesinde yer alan küçücük gözyaşı bezleriyse saydam tabakanın nemli ve temiz kalmasını sağlar

+ Yorum Gönder


başın görevleri,  başın görevleri nelerdir