+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yunus Emre nin eğitim aldığı kişiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yunus Emre nin eğitim aldığı kişiler
  ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasına yaptığı katkı 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Tarih Yunus Emre nin eğitim aldığı kişiler  Tarihsel kaynakların bize öğrettiğine göre, Baba İlyas’ın halifesi olan Hacı Bektâş-ı Veli’ye buğday için giden Yunus’a Hünkar ‘nefes’ teklif eder. Fakat Yunus reddederek buğdayı alır ve köyüne doğru yola koyulur.
  Sonradan hata yaptığını anlar ve geri dönerek, Hünkar’dan ‘nefes’ talep eder. Hacı Bektâş-ı Veli ise Yunus’u reddetmez, fakat kendi halifesi Tapduk Emre’ye yönlendirir.
  Yunus’un Tapduk Emre’nin dergahında kırk yıl hizmet ettiği rivayet edilir.
  Yunus Emre, son demlerinde şeyhinden icazet alarak irşatla görevlendirilmiş, şiirlerinden anlaşıldığına göre, Kayseri, Tebriz, Sivas, Nahçıvan, Maraş, Şiraz, Şam gibi illere seyahat etmiştir.

  Revaçta olan bir görüş, Yunus Emre’nin ümmi (okur-yazar olmayan) olduğunu söylese de, Yunus Emre’nin şiirlerini dakik olarak inceleyen birisi Onun iyi eğitim alan birisi olduğunu görür.
  Bize bu mısraları bırakan Yunus, iyi bir medrese eğitimi almış, iyi derecede Arapça ve Farsça öğrenmiş olmalıdır. Ayrıca eserlerinden anladığımıza kadar dini konulara da hakim birisidir. Çünkü Yunus, eserlerinde iman ve ibadete dair konulara ve bu konulara ait kavramların tamamına değinmiş, Kur’an’da adı geçen peygamberlerin neredeyse tamamından bahsetmiş, ayet ve hadislerden alıntılar yapmış, tarihi kişiliklerden örnekler vermiş, İslam irfanına ait bir çok konuyu ustalıkla işlemiştir.
 3. Ziyaretçi
  Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde Orta Anadolu’da Kırşehir’de bulunduğu Orta Kızılırmak bölgesinde toplanan Türkmenler Hacıbektaş, Aşık Paşa, Ahi Evran-ı Veli, Taptuk Emre, Ahmed-i Gülşehr-i gibi önderlerin ışığında gelişmiş, Yunus Emre’de bu atmosferden nasibini almıştır.

  Yunus’u doğru anlamak Taptuk Emre’yi çok iyi tanımaktan geçer. Çünkü Yunus’un insan sevgisini aldığı pınar Taptuk Emre’dir
 4. Ziyaretçi
  ziyaretçiye teşekür ediyorum ve bu sitede görev alan bütün insanlara ödevimde yardımcı oldunuz teşekürler

+ Yorum Gönder


yunus emrenin egitim aldigi kisiler,  yunus emrenin eğitim aldığı kişiler,  yunus emrenin anadolunun türk yurdu olmasına yaptığı katkı,  yunus emrenin anadolunun türk yurdu olmasına yaptığı katkı kısaca,  yunus emre anadolunun türk yurdu olmasına yaptığı katkı ,  yunus emrenin yaşamını geçirdiği yerler