+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Enerji sistemleri mühendisliğinin gelecekteki ilerlemesi nasıl olur? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enerji sistemleri mühendisliğinin gelecekteki ilerlemesi nasıl olur?
  Enerji sistemleri mühendisliğinin gelecekteki ilerlemesi nasıl olur? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Enerji sistemleri mühendisliğinin gelecekteki ilerlemesi nasıl olur


  Enerji sistemleri mühendisliğini hakkında bilgi


  Enerji Sistemleri Mühendisliği en popüler meslek olarak belirlenmiştir.

  Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgar, biokütle gibi tükenmez kaynaklardan üretim önem kazanmıştır. Enerji üretimindeki yetersizlik, hidrojen gibi bu güne kadar kullanılmamış kaynakların da devreye girebilmesi için yeni araştırmaların önünü açmıştır.

  Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan ülkemizde sanayileşme giderek artmakta, bunun beraberinde gelişmişliğin de bir ölçüsü olan kişi başına enerji tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiye açısından bakıldığında enerji sektörüne yapılacak yatırımların çok elzem olduğu hemen görülmektedir. Ayrıa Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getiren projeler gündemdedir. Yapım ya da tasarım aşamalarında olan projelerle Türkiye, kuzeyden güneye, doğudan batıya petrol ya da doğal gaz borularıyla donatılacaktır. Türkiye, mevcut jeostaretejik konumunun etkin bir biçimde kullanılmasıyla, enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında “Enerji Koridoru” durumuna gelmiştir. Bu durum ülkemizin bir enerji merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu olgu, tek başına, ülkemizde enerjiyi sürekli olarak gündemin en önemli maddelerinden biri yapmaya yeterlidir. Bu kaynakların çok daha verimli olarak kullanılabilmeleri, Enerji Sistemleri Mühendisliğine olan talebi açıkça göstermektedir.

  Dünya ve özellikle de ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan, enerji ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzün amaçlarından bazıları;
  Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.
  Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını uygulamalı olarak kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak.
  Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgar, hidrojen ve hidrolik enerjisi) kullanılacağı alanları tespit etmek.
  Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak.
  Konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak.
  Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
  Mevcut enerji kaynaklarını ve üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerini araştırmak ve gidermek üzerine çalışmalar yapmak.
  Türkiye'nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmak.
  Enerjinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç duyulan nitelikte mühendis yetiştirmek.
  Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.

  Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda ileri teknoloji laboratuarları kurulmuş ve kurulmaya devam edilmektedir. Günümüzün en önemli konularından hidrojen teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri, rüzgar türbini ve güneş kolektörleri ile insansız hava araçları üzerine araştırmalar yapmak üzere Hidrojen Teknolojileri Laboratuarı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuarı ve Rüzgar Laboratuarı kurulmuştur. Yakıt pili test sistemi, PEM ve SOFC test aparatı, yakıt pili test fırını, hidrojen jeneratörü gibi ileri teknoloji test cihazları bulunan Hidrojen Teknolojileri laboratuarında şu an Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ ve TÜBİTAK projesi yürütülmektedir.

  50x50 m2 test odalı maksimum 45 m/s hıza sahip rüzgar tüneli (Bu büyüklükte Türkiye’de sayılı rüzgar tüneli bulunmaktadır) duman üretici sistemi, sıcak-tel anemometresi ve kuvvet ölçüm sistemi gibi ileri teknoloji sistemleri bulunan Rüzgar Laboratuarında ise insansız hava araçları ve rüzgar türbinleri üzerindeki akışı iyileştirmek için akışa ses dalgaları gönderme konusunda Türkiye’de ilk defa bir yöntem uygulanan TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. Bununla birlikte Ağustos ayında Sanayi Bakanlığı’na sunulmak üzere yakıt pili ile çalışan insansız hava aracı projesi hazırlanmaktadır.

  Bölüm eğitim öğretiminin yürütülebilmesi için akademik ve fiziki alt yapı oldukça güçlüdür. Bölümümüzde ulusal ve uluslar arası birçok yayına sahip, bilgi birikimli, yurtdışı deneyimli, proje deneyimleri olan, alanlarında çeşitli ödüllere sahip öğretim üyeleri mevcuttur. Mevcut laboratuarlara ilave olarak, ileride ayrıca alt yapının gelişmesi ve öğrencilerin uygulamalı olarak daha iyi yetiştirilmesine katkı sağlayacak uygulamalı eğitim ve araştırma merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.  Ayrıca, 21. yüzyılın stratejik teknolojilerinden biri olan Hızlandırıcı teknolojilerini ülkemize taşımak ve Ar-Ge alt yapımızı gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak amacı ile başlatılan 10 üniversitenin katıldığı DPT Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP) formatında yürütülen “Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarlarının Kurulması” isimli mini Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) projesinde Erciyes Üniversitesi grubu olarak fiilen Bölümümüz görev yapmaktadır. Bunların yanı sıra, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuarı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) yapılan çalışmalara katılımın sağlanması için üniversitemiz ile TAEK arasında bir işbirliği protokolü yapılacaktır.

  Erciyes Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamayı, Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmayı ve bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamayı, enerjinin elde edilme yöntemlerini açıklamayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmayı, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmayı, Türkiye'nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere ilk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim/öğretim planı sunmaktadır. Bölümümüz, alanında uzman Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmek amacıyla ulusal ve yerel anlamda eğitim ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle uygulamalı bir eğitim verecektir. Bunun yanı sıra ülke ve bölge sanayinin problemlerine yönelik özgün araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamak bölümümüzün öncelikli hedefleri arasında olacaktır.

  Mühendislik Fakültesinde sosyal faaliyet ve kulüp aktiviteleri olarak birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt dışında ulusal ve uluslar arası yarışmalara öğrencilerimiz kendi insansız hava aracını, hidrojen arabasını, güneş arabasını yaparak katılmakta ve dereceler almaktadır. Bölümümüz bu tür faaliyetler için öncelik veren bir bölümdür ve bu tür yarışmalara Bölümümüz hocalarımız danışmanlık yapmaktadır.

  Bölümden mezun olanlar “Enerji Sistemleri Mühendisi” unvanını alacaklardır. Enerjinin kullanıldığı her kurum ve kuruluşta yani her kuruluşta bir Enerji Mühendisi ihtiyacı bulunmaktadır. Bölümden mezun olacak mühendisler, enerjinin kullanıldığı kamu ve özel tüm kuruluşlarda (iş merkezleri, kongre merkezleri, oteller, büyük kamu binaları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, büyük alışveriş merkezleri, ısıtma, soğutma cihaz ve ekipmanları üretimi, güç santralleri, enerji üretim yerleri, inşaat sektörü, enerji taşınım sistemleri, bilimum tesisat tasarım ve çizim işleri, vb.) çalışabileceklerdir. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), TEAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında pek çok kuruluş Biyoenerji, Jeotermal, Rüzgar ve Hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadırlar. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleşmesi ile iş olanakları giderek artacaktır.

  Ayrıca yeni çıkan yasalarla, binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşte bu belgeyi verecek belirli kişilerden birisi de Bölümümüzden mezun olacak Enerji Sistemleri Mühendisleri olacaktır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Enerji sistemleri mühendisliğinin gelecekteki ilerlemesi nasıl olur


  Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır

+ Yorum Gönder