+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Atomu oluşturan tanecikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atomu oluşturan tanecikler
  Atomu oluşturan tanecikler nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atomu oluşturan tanecikler

  Atomun temel tanecikleri, atom çekirdeğinde bulunan protonlar ve nötronlar ile çekirdeğin çevresinde bulunan elektronlardır

  Proton Sayısı: Atomları birbirinden ayıran temel sayıdır Bir elementin tüm atomlarında proton sayısı aynı, farklı element atomlarında proton sayısı farklıdır

  Nötron Sayısı: Çekirdekteki yüksüz parçacıktır Bir elementin tüm atomlarında farklı (izotop), farklı element atomlarında aynı (izoton) sayıda olabilir

  Elektron Sayısı: Kimyasal davranışı belirler Bir atomun elektron sayısı değişince kimyasal özelliği değişir

  Çekirdekte bulunan taneciklere (p+n) nükleon denir

  Elementler sembollerle gösterilir Sembol aynı zamanda o elementin atomunu da belirtir

  Herhangi bir elementin sembolünün sol üst köşesinde kütle numarası, sol alt köşesinde atom numarası sağ üst köşesinde ise iyonun ise yükü belirtilir

  Atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü = nötr atomdaki elektron sayısı

  Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı = nükleon sayısı

  Atomlar, sürtme, ısı ve ışık enerjisi gibi etkilerle elektron kazanarak negatif yüklü veya elektron kaybederek pozitif yüklü hale gelebilir Yüklü atomlara iyon denir Negatif yüklü iyonlara anyon, pozitif yüklü iyonlara da katyon denir İyon yükü (q), iyondaki proton ve elektron sayıları arasındaki farka eşittir

  Yük: Elektron vererek (yükseltgenme) ya da elektron alarak (indirgenme) ulaşılan değerliktir

  Yük = proton sayısı - elektron sayısı

  p+ = e- Nötrdür

  p+ > e- Katyondur

  p+ < e- Anyondur

+ Yorum Gönder