+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bir ülkede yasalar olmasaydı neler olurdu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bir ülkede yasalar olmasaydı neler olurdu
  bir ülkede yasalar olmasaydı neler olurdu 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bir ülkede yasalar olmasaydı neler olurdu

  Bir ülkede yasalar olmasaydı

  Bireylerin toplumla, birbirleriyle ve devletle ilişkilerini, haklarını, ödevlerini düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile sağlanan kurallara hukuk kuralları denir. Din, ahlak, örf ve adet kurallarının yetersiz kalması, hukuk düzenini geliştirmiştir. Hukuk kurallarını diğerlerinden ayıran temel özellik, hukuka aykırı davranışların kamu gücü tarafından belirlenen yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ayrıca hukuk kuralları, diğer sosyal düzen kuralları gibi zaman içinde oluşmamakta, yetkili kamusal organlar tarafından yapılmaktadır.

  Toplumun düzeni, güvenliği, eşitliği ve özgürlüğü hukuk kurallarıyla sağlanır. Ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısı hukuk kurallarıyla düzenlenir. Toplumsal ilişkileri düzenlerken bireysel yararlarla, kamu yararı arasındaki dengenin korunması, bireylere azami özgürlük tanınması hukuk düzeninin gelişmişliğinin göstergesidir

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Bir ülkede yasalar olmasaydı neler olurdu


  Mısırlılar firavunlarının tanrı olduğunu düşünerek yaşayıp öldüler. Firavunlar ve onun adamları da met cezir gibi basit bazı doğa bilgilerine dayalı kandırma korkutma kışkırtma sistemleri ile muhteşem saltanatlarını sürdürebildi. Roma krallığı ve cumhuriyeti ayrıntılı hikayelerle tasarlanmış çok sayıdaki tanrılarıyla saltanatını sürdürdükten sonra tek tanrılı Hıristiyan iktidarıyla imparatorluğa dönüştü. Rahipler ve askerlerden oluşan bir bürokrasinin insanları sürekli savaştırarak sürdürdüğü iktidarlar bin yıldan fazla sürdü. Budizm, İslam gibi farklı dinler da ayni iktidar ve istismar amaçlarıyla ayni biçimlerde ortaya çıkmış ve varlıklarını sürdürmüşlerdir.

  Eski Mısır, Pers, Yunan, ve Roma gibi medeniyetlere baktığımızda hep birkaç insanın cebir ve şiddet, ya da kandırma, korkutma, ve kışkırtma ile halkı köleleştirerek keyfince yönettiğini ve insanlığa hükmettiğini görüyoruz. Ama bu neyi gösterir?. Daha erken çağlarda despotizmin, cehaletin, yanılgının, batıl inançların ve köleliğin daha yaygın olduğunu… Ayni zamanda insan ve toplumun zamanla gelişebildiğini, tüm bunların insanların geleceğini belirleyen kurallar olmadığını da gösterir.

 4. Ziyaretçi
  bir ülkede yasalar olmasa ülkede düzen, saygı kalmaz .bir kaç kişi çıkıp biz başkanız der ve biz onların kölesi oluruz

+ Yorum Gönder


yasalar olmasaydı ne olurdu,  kanunlar olmasaydı ne olurdu,  yasalar olmasaydı neler olurdu,  yasalar olmasaydı,  bir ülkede hukuk olmasaydı ne olurdu,  yasalar olmasa ne olurdu