+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Tüketici hakları koruma derneği hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tüketici hakları koruma derneği hakkında bilgi
  tüketici hakları koruma derneği 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye  Tüketici hakları koruma derneği hakkında bilgi

  Tüketici Hakları Derneği 1991 yılı başında emekli memur işçi mühendis öğretmen avukat ev kadını gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulan gönüllü bağımsız demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin Genel Merkezi Ankara’dadır. Derneğimizin kuruluş aşamasında adını verirken yarım gün tartıştık. O günlerde ve yıllarda “tüketici hakları kavramı” ndan söz edilmiyordu. Toplumda tüketici bilinci çok azdı. Biz de kurucular olarak ülkemizde “tüketici hakları" kavramını yerleştirmek ve tüketicilerde “hak arama bilinci”ni oluşturmak ve geliştirmek amacıyla kuracağımız Derneğin adına “Tüketici Hakları Derneği” adını koymaya karar verdik. Derneğimizin amacı ülkemizde; evrensel tüketici haklarının en iyi şekilde uygulanması geliştirilmesi tüketici bilincinin oluşturulması yaygınlaştırılması; güçlü doğru ve etkili bir tüketici hareketinin yaratılmasıdır. Bugün ülkemizde tüketici hakları kavramından söz ediliyorsa ve bu kavram ülkemizde giderek yaygınlaşıyorsa bu oluşumda Tüketici Hakları Derneği’nin çabası yadsınamaz. Bugün Tüketici Hakları Derneğinin 43 şubesi ve 13 bin dolayında üyesi bulunmaktadır.

+ Yorum Gönder