+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İnsan iletişimlerini inceleyen bilim dallarına ne denir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsan iletişimlerini inceleyen bilim dallarına ne denir?
  İnsan iletişimlerini inceleyen bilim dallarına ne denir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İnsan iletişimlerini inceleyen bilim dallarına ne denir  Sosyoloji


  Sosyoloji nedir?
  Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel,sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Bu sosyolojinin en genel düzeyde tanımlanmasıdır

  Sosyoloji neyi inceler?
  Toplumun yapısını, organizasyonu, değişimi ve işleyişini inceler.

  Sosyolojik bakış açısı nedir?
  Sosyolojik bakış açısı sosyolojini toplumsal olaylara nasıl yaklaştığını, nasıl incelendiğini, sosyolojinin olayları incelemesini diğer sosyal bilimlerden nasıl farklı olduğuyla ilgilidir. Daha öncede ifade edildiği gibi sosyoloji toplumsal bağlam içerisinde sosyal davranışı inceler. Sosyal davranış bireylerin bir anlam ifade eden ve diğer insanlarla ilişkili davranışlarıdır. Sosyal davranış sosyal ilişki ve etkileşim sonucu oluşur. Sosyoloji sosyal davranışı açıklamak için kendine özgü bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu bakış açısı belli temel öncüllere dayalıdır. Bunları şöyle ifade edebiliriz:

  1- İnsanlar sosyal varlıklardır.

  2- Sosyal davranış öğrenilir.

  3- Toplum insanların ait olduğu en geniş gruptur.

  4- İnsanlar tek boyutlu değildir. Bu nedenle sosyal davranışta çok boyutludur.

  5- Birey davranışlarındaki ilişki toplamı açısından incelenir.

  Türkiye’de sosyolojinin kurucusu kimdir?
  Türkiye’de sosyolojinin kurucusu Ziya Gökalp’dir.

  Sosyolojiye önemli katkı sağlayan başlıca düşünürler kimlerdir?
  1- E. Durkheim

  2- K. Marks

  3- M. Weber

  4- V. Pareto

  5- G.Simmel

  6- W. Mills

  7- T. Parsons
  Sözlükte sosyoloji ne anlama gelmektedir?
  İnsan topluluklarını ve toplumsal olayları inceleyen bilim.

+ Yorum Gönder