+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Osman Bey Hangi Savaşları Yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osman Bey Hangi Savaşları Yapmıştır
  osman bey hangi savaşları yapmıştır 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Osman Bey'in Yapmış Olduğu Savaşlar

  Osmanlı hanedanı ve devletinin kurucusu. 1258 yılında Söğüt kasabasında doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana’dır. 1281′de uc beyi olarak babasının yerine geçti. Babasının izlediği Bizans’tan toprak fethi siyasetini sürdürdü. Osman Bey’in adı tarihlerde ilk defa 1302 yılı olayları arasında geçmektedir. Bir Bizans kaynağına ait olan kayıt, Osman Bey’in ticaret yollarına hâkim olmak dolayısıyla Bizans’ı zorladığından bahseder.
  Osman Bey’in beyliği, İstanbul istikametinde Anadolu beyliklerinin en uç noktasını teşkil ediyordu. Adeta İstanbul’a doğru uzanmış bir oktu. 1308′de Selçukoğulları düşünce, Osman Bey, doğrudan doğruya Tebriz’e, Büyük Türk hakanlığı tahtına geçen İlhanlılara tâbi oldu. Fakat gerçekte ilhanlının Anadolu umumî valisi tarafından kontrol ediliyordu. Tebriz de, hukukî bakımdan, fakat ismen Pekin’deki Moğol hakanına bağlıydı.
  Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun’la evlenen Osman Bey’in gazi- derviş topluluğunda hainlere, korkaklara, bencillere yer yoktu. Muti, sadık, vefakâr, yiğit olan kabiliyetler bu cemaatte yer alabilirlerdi. Bu suretle sayı azlığı, nitelik üstünlüğü ile geniş şekilde telafi ediliyordu. Bu üstünlük yükseliş asırlarında daima konu olacaktır.
  Söğüt’ten Domaniç’e kadar uzanan yayla, Osmanlıların Kayı aşiretinin yurdu olmuştur.
  Oğuzların 24 boyunun birincisi ve en soylusu sayılan Kayıların beyi olan Osman Bey, bundan dolayı da etrafına birçok değerli Türkmen’i toplamıştı. Ertuğrul Gazi’nin kardeşi Dündar Bey bir ara beyliği yeğeni Osman Gazi’den almak istemişse de, 1298′de öldürülmüştür.
  İnegöl Rum Tekfuru Nikola, Osman Bey’in en kuvvetli düşmanıydı; aralarındaki savaşta Osman Bey’in kardeşi Sanbatı Savcı Bey’in oğlu Bey Hoca Bey şehit düştü. Gene İnegöl Tekfuru’nun kumandasındaki Bizans ordusu ile Osman Bey arasında Domaniç Meydan Savaşı’nda Sanbatı Savcı Bey de şehit düştü (1288). Ancak, Bizans ordusu da bozguna uğratıldı. Osmanlıların Göynük ve Taraklı’ya yaptıkları akınlarla Sakarya’nın Karadeniz’e döküldüğü mevkiin yakınlarına kadar olan topraklar fethedildi. Hendek’i de alan Osman Gazi, Karadeniz’e 20 km. yaklaşmış oldu. 1321′de Mudanya’yı alıp Marmara’ya da ulaştı.
  Bilecik ile Yarhisar da 1299′da Osman Bey tarafından fethedilmiştir. Aynı yıl İnegöl de alındı. Yarhisar Tekfuru’nun 13 yaşındaki kızı Holofira, 18 yaşındaki Orhan Gazi’ye verildi. Osman Bey, merkezî Söğüt’ten Bilecik’e nakletmiştir. 1301′de Osmanlılar, İznik Gölü’nün güneyinde Yenişehir kasabasını Osman, fetvayı kendisine getiren ulemânın önünde kâğıdı yırtıp yüzlerine attı. 19 Mayıs sabahı, basta yeniçeriler olmak üzere Kapıkulu ocakları, on binleri aşan bir kalabalık halinde Fatih’te toplandılar. Fatih Camii’nde sabah namazı kılındı. Oradan yürüyüşe geçilerek Sultanahmed’e gelindi. Bunların başında şeyhülislâm Hocazâde Esad Efendi vardı. Padişahtan sadrazam Dilâver Paşa, hâce-i sultânı meşihat pâyeli Ömer Efendi, Dârü’s-saâde ağası Süley-. man Ağa, eski İstanbul muhafızı ve kaymakamı Nişancı Ahmet Paşa, başdefterdar Baki Paşa ile Sekbanbaşı Nasuh Ağa’nın başlarını istediler.
  Ulemâdan bir heyet, hazırlanan arızayı Topkapı Sarayı’na gidip II. Osman’a sundu. Genç hükümdar, kâğıdı okuduktan sonra istenilenleri yerine getirmeyeceğini söyledi
  Bunun üzerine on binlerce âsi, Saray’a girdiler ve Sultan’ı ayak divânına çağırdılar. Sultan’ın divâna gelmemesi üzerine şehzade Mustafa’yı odasından çıkartıp, biat ettiler. II. Osman’ı da Yedikule zindanlarına kapattılar, 20 Mayıs 1622 günü kementle boğulan Genç Osman’ın yerine I. Mustafa padişah ilân edildi. Cenazesi Sultanahmet Cami’indeki türbesine gömüldü.

+ Yorum Gönder