+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Firavun kaç yıl yaşamıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Firavun kaç yıl yaşamıştır
  firavun kaç yıl yaşamıştır 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Firavun kaç yıl yaşamıştır hakkında inanilmaz bilgiler


  Bu konuda Hz. Peygamber (asv)’den rivayet edilen sahih bir bilgiye rastlayamadık. Bu tür bilgiler daha çok bazı alimlerin -kuvvetli ihtimalle İsrailiyat kaynaklı- aktarımlarına dayanmaktadır. Bu cümleden olarak Ebu’ş- Şeyh’in bildirdiğine göre, İbrahim b. Muksim el-Huzelî şöyle demiştir:

  “Firavun dört yüz yıl boyunca asla baş ağrısını görmemişti." (Suyutî, ed-dürrü’l-mensur, Araf, 7/103. ayetin tefsiri)
  Yine İbn Ebî Hatim ve Ebu’ş-Şeyh’in bildirdiklerine göre, Muhammed b. el-Mükendir şöyle demiştir:

  “Firavun üç

  yüz sene yaşadı. İki yüz yirmi yıl boyunca gözünde çapak bile oluşmamıştır.”(a.g.e).
  Bununla beraber, hiç kimse sağlığını veya hastalığını bahane ederek Allah’a karşı isyanını savunamaz. Sağlık şükrü, hastalık sabrı gerektirir. Kulluk imtihanı zaten bu iki soruya dayalı olarak cereyan etmektedir.

  Adaleti, hikmeti, ilmi, kudreti kâinatın şahadetiyle sonsuz olan Allah’a karşı, kişilerin kendilerini haklı çıkarma çabalarının olamayacağı veya sonuç veremeyeceği açıktır.

+ Yorum Gönder


firavun kaç yıl yaşadı,  firavun kaç sene yaşadı,  Firavun kaç yıl yaşamıştır