+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Toprak Türleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Toprak Türleri
  Toprak Türleri


  Toprak Türleri hakkında bilgi

  Kum, toz ve kilin karışması ile meydana gelen ince-toprak bu karışımın tane çapı durumuna göre isimlendirilir. Kumun hakim olduğu topraklar kumlu toprak, tozun hakim olduğu topraklar tozlu toprak, kilin haklim olduğu topraklar killi toprak, kum, toz ve kilin belirli oranlarda bulunduğu topraklar balçık (kumlu balçık, tozlu balçık, balçık, killi balçık, ağır balçık gibi) toprakları olarak tanınırlar. Bu toprak türlerinin adı ile belirli fiziksel ve kimyasal özellikleri de birlikte ifade edilmiş ve anlaşılmış olur.  Toprak türünü tayin için toprak türleri üçgeni kullanılmaktadır.

  Toprak türlerinin arazideki tayininin el muayenesi ile yapılması gerekmektedir. El muayenesiile toprak türünün tayini oldukça kaba bir işlemdir. Bu nedenle fazla ayrıntıya gidilmeden kum, balçıklı kum, kumlu balçık, balçık, ağır balçık (killi balçık ve balçıklı kil) ve kil türündeki topraklar belirlenir.  Kum toprağı: Tanecikler bağlı değil, kuru iken parmaklar arasından kolayca akar bağsız bir yığın halinde görülür. Islak halde iken gıcırtı yapar; şekil verilemez; ele ve herhangi bir cisme yapışıp bulaşmaz.

  Balçıklı kum:Tanecikler kuru halde iken bağlı, yani toprak kırıntı halinde, fakat parmaklar arasında ezilince kırıntılar kolayca toza döner, ve parmaklar arasından akıp gider. Nemlendirilince avuçlar arasında yuvarlanırsa kurşun kalem kalınlığında çubuklar meydana gelmeden dağılır.

  Kıımlu balçık:Toprak kuru halde iken kırıntılı yapıdadır; parmaklar arasında kuvvetlice ezilirse ince kırıntı şeklinde (toz değil) dağılır. Nemlendirilince kurşun kalem kalınlığında çubuklar yapabilir; bu çubuklar dayanıklı değildir; kuruduklarında dağılırlar. Fakat kum taneleri halen hissedilir; işaret ve baş parmaklar arasında ezilirse kum gıcırtısı duyulur.

  Balçık:Kum içeriği ancak kulağa yakın götürülerek parmaklar arasında ezilince duyulacak gıcırtıdan anlaşılır. Nemlendirildikten sonra işaret ve baş parmaklar arasında ezilince mat ve pürtüklü bir yüzey meydana gelir. Avuçlar arasında yuvarlanırsa kaytan kalınlığına kadar incelebilen çubuklar elde edilir.

  Ağır balçık (killi balçık):Kum içeriği ancak toprağın dişler arasına alın*masında duyulacak gıcırtı ile anlaşılır. Nemlendirilip parmaklar arasında ezi*lince parlak ve pürtüksüz bir yüzey meydana gelir; parmaklara iyice yapışır. Şekil verilebilir.

  Kil toprağı:Nemlendirilip parmaklar arasında ezilince cilalı bir yüzey meydana gelir. Dişler arasında dahi belirgin bir kum gıcırtısı duyulmaz. Şekil verilebilir. İplik inceliğine kadar çubuklar yapılabilir ve bunlar halka haline getirilince kırılmaz. Fazla yapışkandır. Nemlendirildiğinde ele ve herhangi bir cisme yağlı hissi verecek şekilde yapışır .

  KUM TOPRAKLARI VE KUMLU TOPRAKLAR

  Kum toprakları ve kumlu topraklarda tane çapları 0.02 mm' den büyük! olan bölüm hakimdir. Bu iri tane çapları arasında kalan iri çaplı boşluklar (gözenekler) nedeni ile kum toprakları süzek (suyu tutamayan) , iyi havalanabilen ve çabuk ısınan topraklardır. Kuraklığın hakim olduğu mıntıkalarda veya mevsimlerde kum toprakları kurudur (Taban suyu etkisi altında değillerse). Kilin bulunmayışı veya az bulunuşu kum topraklarında bitki besin maddelerinin de az tutulmasına sebep Bu nedenle kum toprakları genellikle fakir topraklardır. Kumların mineralojik yapısına ve organik madde miktarına bağlı olarak verimli kum topraklarının verim derecesi .yükselir. Kum topraklarının özellikleri organik madde ile iyileştirilebilir. Kimyasal gübreleri tutamadıkları için gübrelemenin etkisi kalıcı değildir. Bazı yerlerde kum toprakIarına bir miktar kil karıştırmak uygun olur.

  BALÇIK TOPRAKLARI

  Kum ile kilin ve bir miktar da tozun karışması ile balçık toprakları meydana gelir. Kumun hakim olduğu balçıklar kumlu balçık, tozun hakim olduğu balçıklar tozlu balçık, kilin hakim olduğu balçıklar killi balçık (ağır balçık) adını alır. Eğer bu üç tane çapı sınıfı arasında dengeli bir karışım oranı varsa toprak balçık olarak isimlendirilir. Balçık toprakları iri, orta ve ince gözeneklere sahip, aşırı süzek olmayan fakat aşırı su tutmayan topraklardır. Bu nedenle bitkiler tarafından faydalanılabilir su tutma kapasiteleri yüksek, havalanmaları yeterlidir. Kumlu topraklardan geç, kil topraklarından erken ısınırlar. Kil bölümünden dolayı bitkiler için yeterli besin maddelerinin tutulması da mümkündür Balçık topraklarının verim gücü yüksektir. Kimyasal gübrelerin de etkisi yeterli ve belirli bir süre için devamlıdır.

  KİL TOPRAKLAR

  Kil bölümünün (0< 0.002 mm) hakim olduğu topraklardır. İnce çaplı kil tanecikleri arasında kalan küçük gözeneklerde suyun ve havanın hareketi güçleşmiştir. Bu nedenle kil toprakları sıkı, ıslandıkları vakit havalanmaları çok güç, ısınmaları da o derece geç olan topraklardır. Genellikle süzek değillerdir. Kilin yüksek miktarda bulunuşu kil topraklarının bitki besin maddelerince zenginliğini ve gübrelemelerin etkisinin kalıcılığını sağlar. Buna karşılık kök gelişimi için fiziksel özellikler pek elverişli sayılmaz veya bazı şartlarda yetersiz dahi kalabilir). Bu topraklara organik madde karışıtırılarak toprağın özellikleri iyileştirilebilir
 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Toprak; katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşmuş üç fazlı bir sistem olarak kabul edilmiştir. İyi bir bitkinin yetişmesi için bu üçü arasında iyi bir faz olması gerek. Toprağın katı fazı organik ve inorganik maddelerden oluşur.
+ Yorum Gönder


bir tür toprak,  bir toprak türü,  bir toprak cinsi,  bir tur toprak,  toprak türleri