+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Biyolojik Toprak Islahı Bioremeditasyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Biyolojik Toprak Islahı Bioremeditasyon
  Biyolojik Toprak Islahı Bioremeditasyon  Biyolojik Toprak Islahı Bioremeditasyon hakkında bilgi


  Yirminci asrın ikinci yarısında, bilhassa bilim çevrelerinde dünya gündemini teşkil eden en önemli konulardan birisi çevre kirliliğidir. Şimdiye kadar bunun sebepleri, gelecekteki endişeler ve alınabilecek tedbirler üzerinde çok şey söylenip yazıldı ve yazılmaktadır. Neticede çevrenin artık daha fazla kirletilmemesi hususunda hemen herkes hemfikir oldu. Bunun için nelerin yapılması gerektiği ayrı bir konu, kirlenen çevrenin, bilhassa toprağın temizlenmesi ayrı bir konudur. Dar sahaların temizlenmesi gayesiyle pahalı ve çoğu durumda ekonomik olmayan bazı teknikler geliştirilmiştir. Toprağın kıt olduğu sahalarda pahalı olmasına rağmen bu metodlar uygulanabilse bile ziraî ilaçlarla ve diğer kimyevî maddelerle kirletilen geniş sahalara bu metodları uygulamak mümkün değildir. Bu bakımdan yeni metod, daha doğrusu yeryüzündeki umumi temizliğin bir parçası olan toprağın kimyevî atıklardan biyolojik yollarla temizlenmesi metodu ayrı bir önem taşımaktadır.

  Son yapılan araştırmalar, ne tür kirlilik olursa olsun, onu temizleyecek bir sistem veya mekanizmanın tabiata konulmuş olduğunu, belki de ihtiyaç oldukça yeni sistemlerin yaratıldığını göstermektedir. Her an yerine getirilen bu temizlik işinde umumiyetle büyük-küçük pek çok canlı rol almaktadır. Kartallardan organik bileşikleri parçalayan mikroorganizmalara kadar geniş bir canlı kitlesinin yeryüzünün temizliği ile vazifelendirildiği zaten bilinmektedir. Ancak bazı ziraî ilaçlar gibi uzun yıllar yapısını koruyan kimyevî maddelerle kirlenmiş toprakların yine canlı mekanizmalarla temizlendiği yakın zamana kadar bilinmiyordu. Bu hususta yapılan en son araştırmalar, zararlı kimyevî maddelerle kirlenmiş toprakların bitki ve mikroorganizma beraberliği sayesinde temizlendiğini ortaya koydu. Bu toprak ıslahı metoduna "bioremeditasyon" adı verilmektedir.

  Bitki köklerinin yakın çevresindeki mikroorganizma çeşidi ve sayısı, kök olmayan topraktakine göre daha fazladır. Bu fazlalık 5-100 kat arasında değişebilir. İşte canlı kitlenin ve biyolojik aktivitenin fazla olduğu kök-toprak ortak sahasına ''rhizosfer'' denir. Rhizosferde mikroorganizma sayısının fazla olması, kökler tarafından salgılanan ve buradaki mikroorganizmaların gıdasını teşkil eden aminoasitler ve polisakkaritler ile kök epidermel hücrelerinin yenilenmesine bağlanabilir. Bununla beraber rhizosferdeki mikrobiyal aktivitenin fazlalığının tek sebebi bu olmayıp bitki türü ile mikrobiyal aktivite arasında çok kompleks bir ilişki vardır. Bitkinin türü, yaşı ve toprak tipi gibi faktörler mikroorganizma topluluğunun tür ve sayısına tesir eder. Neticede belli bitki türleri etrafında belli mikroorganizma grupları toplanır. Bu beraberliğin toprağın temizlenmesi açısından büyük önemi vardır.

  Yapılan çok sayıda araştırma, birçok bitki türünün rhizosferinde pestisidlerin hızla parçalandığını ortaya koymuştur. Ayrıca bu işin tek bir mikroorganizma türü tarafından değil, farklı türden mikroorganizma gruplarının beraber faaliyet göstermesiyle, bir nevi yardımlaşmayla başarıldığı tespit edilmiştir. Diğer yandan. her mikroorganizma türünün her çeşit bitkinin rhizosferinde yeterince çoğalmadığı da görülmüştür. Mesela, 2,4-D (2,4- dichloroplhenoxyacetate) herbisid (yabanî ot ilacı)'ini tahrip eden mikroorganizma grupları, şeker pancarı rhizosferinde sayıca yeterince çoğalarak bitkiyi ilacın Öldürücü tesirinden korurken, afrika yoncası rhizosferinde söz konusu mikroorganizmalar çoğalmadığından bu ilaca maruz kalan bitkiler zarar görmüştür.

  Benzer çalışmalar mısır, fasulye ve pamuk bitkileriyle de yapılmış ve kimyevî ilaç muamele edilen bitkilerin rhizosferinde ilaç muamele edilmeyenlere göre daha fazla mikrobiyal faaliyet görülmüştür. Bu metodla sadece ziraî ilaçların değil, diğer çevre kirletici kimyevî maddelerin parçalandığı da tespit edilmiştir.

  Bu araştırmalar neticesinde hangi kimyevî maddelerin hangi bakteri grupları ile temizlendiği ve bu bakteri gruplarının hangi bitki türleri etrafında toplandığı tam olarak ortaya konabilir ve bunlardan faydalanabilinirse çevre kirliliği problemi daha kolay çözülebilir. Aslında yeryüzünün büyüklüğü ve işlekliği yanında tertemiz olması, faydasız bir madde ve zâhiri bir kir bulunsa bile bir makinede yıkanır gibi hemen temizlenmesi, ona çok iyi bakıldığını gösteriyor. Hem de bu işler insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. Şimdi bize düşen vazife, yeryüzünün temizlenmesindeki tabiî mekanizmaları doğru olarak anlamak ve onları istenilen gaye etrafında yönlendirmektir. Bioremeditasyon da bundan başka bir şey değildir


  Doç. Dr. Harun Avcı
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Toprak ıslahı bitkilerin verimi için daha çok yetişsinler ve de daha sağlıklı yetişmeleri için yapılmaktadır. yani kısacası ıslah demek toprağı iyileştirmek anlamına gelmektedir. bunun yapılması b,itkiler için gereklidir.
+ Yorum Gönder