+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Buğdayın Gübrelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Buğdayın Gübrelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
  Buğdayın Gübrelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar


  Buğdayın Gübrelenmesi

  Gübreleme Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak pH isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin (6.5-8.7) şartlarda yetiştiriciliği yapılmasına rağmen en iyi gelişme ortamı pH değeri 7.0-7.7 arasındadır. Buğday ve arpada verimi en çok sınırlayan faktör yağış miktarı ve yağışın dağılımıdır. Yağış miktarının ve bitkinin gelişme dönemi içinde dağılıma göre bir dekara verilmesi gereken azotlu gübre miktarı büyük önem taşımaktadır.
  Buğdayın Gübrelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar;
  İklim özellikleri,
  Toprağın tohum ekimine iyi hazırlanması,
  M2’ye ekilecek tohum adedi ve tohumluk kalitesi,
  Taban gübresi (Toprak altı) miktarı, çeşidi, uygulama zamanı ve uygulama şekli (serpme-bant)
  Kardeşlenme ve sapa kalkmada üst gübre miktarı ve çeşidi,
  Yetersiz yağışta sulama,
  Azotlu gübreleme ile yatma arasında ilişki,
  Azotlu gübreleme ile pas hastalığı arasında ilişki,
  Un randımanı ve kalite,
  Buğdayın Ekmeklik-Makarnalık, Arpanın Yemlik-Biralık olması.
  TOPRAK ALTI GÜBRELEMESİ
  Tohum ekiminden önce yapılan son toprak işlemesi ile birlikte verilebileceği gibi kombine mibzerle (Tohum ve Gübre) yapılan ekimde- tohum ekimi ile birlikte verilebilir. Gübre derinliği tohumun düştüğü yerin 5-6 cm sağına veya soluna ve 6-8 cm. aşağısı
  olacak şekilde ayarlanmalıdır.
  ÜST GÜBRELEME
  Kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar yapılan gübrelemedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikle üst gübresi bir defada, yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yörelerde üst gübreleme iki defada yapılmalıdır. Yağış veya sulama durumuna göre verilecek üst gübre (azotlu) miktarı değişmektedir.


  Şekil-1
  Üst gübrelemeyi bir defada veren üreticiler kardeşlenme döneminin sonuna doğru, üst gübrelemeyi iki defada yapan üreticiler ilk üst gübreyi kardeşlenme ortasında, ikinciyi ise sapa kalkma döneminde vermelidirler. Yağışı çok az olan yörelerde üst gübrelemede verilecek azotlu gübre miktarı, tohum ekim döneminde verilen toprak altı gübresi ile de birlikte verilebilir.

  Şekil-2
  Buğdayda üst gübreleme zamanı Şekil-2’de gösterildiği gibi kritik gelişme (kardeşlenme sonu veya sapa kalkma) dönemlerinden önce verilmelidir.  DİKKAT :
  1- Yağışı yeterli olan yörelerde bazı yıllar ilkbahar başlangıç yağışları az olabilir, bu durumda ikinci üst gübre miktarı azaltılmalıdır. Azaltılmaması durumunda fazla azottan dolayı bitkinin su tüketimi artar ve topraktaki su miktarı kısa sürede tükenir ve buğdayda YANMA dediğimiz olay meydana gelir.
  2- Yağışı yeterli olan yörelerde dekardan fazla ürün alınması düşüncesi ile gereğinden fazla azotlu gübre kullanımı bitkinin YATMA ‘sına neden olur ve PAS gibi hastalık etmenlerinin zarar derecesini arttırabilir.

  3- Üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre çeşitlerinin belirlenmesi.
  Üst gübrelemeyi bir defada yapan üreticiler %26 N CAN gübresini veya %46 N ÜRE gübresini tercih etmelidir.
  Üst gübrelemeyi iki defada yapan üreticiler ilk gübrelemede ÜRE veya CAN kullanmalı, ikinci gübrelemede %26 N CAN veya %33 N Amonyum Nitrat kullanmalıdırlar.
  Üreticilerin üst gübrelemede gübre cinsi belirlemede dikkat edeceği husus gübre uygulaması yaptıktan sonra bir kaç gün içinde yağmur yağması ve havaların güneşli ve sıcak geçmemesidir. Üst gübre uygulandıktan sonra 5-10 gün yağmur yağmıyor, hava sıcak ve güneşli ise ÜRE gübresinden büyük ölçüde azot kaybı amonyak ( NH3 ) halinde olur ve gübrelemenin etkisi az görülür. Bu kayıp %33 N Amonyum Nitratta nispeten az, CAN gübresinde ise çok az olur. Bunun için özellikle ikinci üst gübrelemede ÜRE kullanımından kaçınılmalıdır.
  YAPRAKTAN GÜBRELEME
  Genellikle yabancı ot ilaçlanması ile birlikte yapılan yapraktan gübrelemede güvendiğiniz firmanın yaprak gübresini kullanınız. Katı formda olan gübrelerin su ve asitte eritilmesi ile renkli sıvılar halinde hazırlanmış yaprak gübreleri yerine katı (Toz) formda olan ve ilaçlama tankı içinde eritilerek kullanılan yaprak gübrelerini tercih etmek daha iyi ve daha ekonomiktir. Katı yaprak gübrelerinin etkili madde (%N + % P205 +%K2 O+mikroelement) miktarı toplamı, sıvı gübrelerin en azından iki katı kadardır.
  Yapraktan gübre uygularken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.
  Sabah erken veya akşam üzeri uygulanmalıdır.
  Çok ince zerrecikler halinde verilmelidir.
  İlaçlama tankının içinde önce gübre eritilmeli sonra, zirai ilaç ilave edilmelidir.
  Yaprak gübreleri gerekirse 10-15 gün ara ile iki defa uygulanmalıdır.


  Buğday bitkisinde dekardan alınan dane ve sap (saman) miktarına göre topraktan kaldırılan azot (N), fosfor (P205) ve potasyum miktarları Tablo-1 ve Şekil-3 ‘te gösterilmiştir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Buğday tek yıllık otsu bir bitkidir. bunun dışında bu bitki yetişme döneminde ılık ve serin bir iklim isterken olgunlaşma döneminde ise sıcak ve kurak bir iklim istemektedir. son olarak bu bitki tüm dünyada dağılış göstermektedir ve türkiyede de en çok iç anadolu bölgesinde yetişmektedir.
+ Yorum Gönder