+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Buğday Yetiştirme Tekniği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Buğday Yetiştirme Tekniği
  Buğday Yetiştirme Tekniği


  Buğday Yetiştirme Tekniği hakkında bilgi


  3.1 Ekim Nöbeti
  Bölgemizde kuru ve sulu koşullarda buğday çeşitli kültür bitkileri ile münavebeye girmektedir.
  Kuru koşullarda
  Buğday-Nadas-Buğday
  Buğday-Nohut-Buğday
  Buğday-Nohut-Arpa
  Sulu koşullarda
  Buğday-İkinci ürün-Pamuk
  Buğday-İkinci ürün-Sebze
  Buğday-İkinci ürün-Yem bitkileri
  Buğday-İkinci ürün-Pamuk-Arpa-İkinci ürün
  Buğday-İkinci ürün-Mercimek-İkinci ürün
  (İkinci ürün: Mısır, Susam, Ayçiçeği vs.)
  3.2 Çeşit
  Buğday türleri genellikle kaplıca gurubu, makarnalık buğdaylar gurubu, ekmeklik buğdaylar gurubu olmak üzere 3 guruba ayrılır. Kaplıca gurubu altında yetiştirilen buğdaylar daha çok hayvan yemi, kısmen de bulgur olarak kullanılır. Araştırma sonuçlarına göre bölgemizde ekimi önerilen çeşitler:
  Sulu ve kuru koşullarda çeşitlerden Pamuk ova , Seri 82, Sagitario , Golya Dariel ; Adana 99 ve Panda önerilmektedir.
  3.3 Toprak Hazırlığı
  3.3.1 Kuru koşullarda
  Bölgemizde kuru koşullarda buğday-nadas veya buğday ekim nöbeti uygulanmaktadır. Bu nedenle buğday-nadas sisteminde, buğday hasadını müteakip hiçbir toprak işlemesi yapılmadan, ekim sahası kışı geçirdikten sonra, erken ilkbaharda mart ayının ikinci yarısından itibaren toprak uygun tava geldiğinde soklu pullukla sürüm yapılır. Daha sonra sonbaharda diskharrow + tırmık ve tapan çekilerek tohum yatağı hazırlanır. Buğday-ikinci ürün hasatından sonra toprak gölge tavında iken derim sürüm yapılır. Daha sonra sonbaharda diskharrow + tırmık ve tapan çekilerek tohum yatağı hazırlanmış olur.
  3.3.2 Sulu Koşullarda
  Sulanan sahalarda buğday genellikle çapa ve yem bitkileri ile münavebeye girmektedir. Bu nedenle sonbaharda ön bitki hasatından sonra, bitki kalıntıları temizlenmeli veya uygun alet ekipmanla parçalanmalı, bundan sonra döner kulaklı pullukla derin sürüm yapılıp, toprağa karıştırılmalıdır.
  Daha sonra diskharrow ve tırmık çekilerek keseklerin toprağa karıştırılmalıdır. Daha sonra diskharrow ve tırmık çekilerek keseklerin kırılması sağlanır. Kesekler kırıldıktan sonra flot çekilerek, tohum yatağı hazırlanır.

  3.4 Ekim
  Buğday ekimi bölgemizde genellikle 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yapılmaktadır. Ekimde geç kalınmamalıdır. Aksi halde kışlık buğdaydan da, düşük verim elde edilmektedir. Onun için günlük ortalama ısının 5-8 ºC etrafında seyrettiği devrede buğday ekimi yapılmalıdır. Kışlık buğdayların 5-8 cm derinlikte ekilmesi verimin artmasında önemli etkendir. Ekime hazır vaziyetine getirilen tohum yatağına kuru koşullarda 15-17 kg/da, sulu koşullarda ise 13-15 kg/da üzerinden mibzerle ekim yapılmalıdır. Ekimden önce tohum mutlaka civalı ilaçlarla ilaçlanmalıdır.
  3.5 Gübreleme
  Buğdayda dengeli bir gübreleme yapmak için gübre mutlaka toprak tahlilleri neticesine göre atılmalıdır. Araştırmalar sonucunda; Bölgemizde buğdaya kuru koşullarda 6-8 kg/da N, 9 kg/da P2O5, sulu koşullarda ise 16 kg/da N, 13 kg/da P2O5 karşılığı azotlu ve fosforlu gübre verilmesi önerilmiştir. Azotlu gübrenin ilk yarısı ve fosforlu gübrenin tamamı ekimde, azotun ikinci yarısı ise kardeşlenme başlangıcında uygulanmalıdır. Azotlu gübre toprak yüzeyine, fosforlu gübre mibzerle banda verilmelidir.

  3.6 Sulama
  Buğday bitkisinin suya ihtiyaç duyduğu veya en fazla su tükettiği dönemleri sapa kalkma, başaklanma ve süt olum dönemleridir. Sapa kalkma Mart sonu, başaklanma Nisan başı ve süt olumu ise Mayıs başına rastlamaktadır. Buğday öncelikle başaklanma başlangıcı ve süt olumunda olmak üzere iki kez sulanmalıdır. Ancak suyun pahalı ve kıt olduğu yer ve durumlarda, bir defa sulamaya olanak verile biliniyorsa sulama başaklanma başlangıcında yapılmalıdır. Suyun bol olduğu ve kurak geçen mevsimlerde ise sapa kalkma, başaklanma ve süt olumunda olmak üzere 3 defa sulanmalıdır. Eğer buğday ekim mevsiminde çıkış için toprakta yeterli nem yoksa ve mevsim itibariyle kurak geçiyorsa ekimde de sulama yapılmalıdır. Sulamalar toprağın 90 cm derinliği doyuracak şekilde yapılmalıdır. Sulamalara ne zaman su verileceği ise nem kontrol çubukları ile kontrol edilebilir. Basit bir 08-10 luk demir "T" çubuk toprağa bastırılınca 30-40 cm girebiliyorsa sulama yeterlidir. Bu kontrol suyun bulunduğu yerde yapılmalıdır.

  Kaynak : .kurantarim
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Buğday bitkisi, buğdaygiller familyasına ait olan bir bitkidir. bunun dışında bu bitki yani buğday tek yıllık otsu bir bitkidir. ve türkiye de en çok iç anadolu bölgesinde yetişen bir bitkidir. bunun dışında bu bitki dünya da da ilk sırada çinde yetişmektedi.r
+ Yorum Gönder