+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda TMO'nun AB' ye Uyum Çalışmaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  TMO'nun AB' ye Uyum Çalışmaları
  TMO'nun AB' ye Uyum Çalışmaları


  TMO'NUN AB'YE UYUM ÇALIŞMALARI hakkında kısa bilgi
  24.07.2003 tarih, 25178 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında TMO'nun;  1- AB mevzuatına uyumlu hububat ve çeltik uygulama yönetmelikleri hazırlaması,

  2- Hububat ve çeltik veya bütün ürün gruplarına yönelik olarak Müdahale Kuruluşu yapısına dönüşmesi öngörülmektedir.  Mevzuat Uyum Çalışmaları

  24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” çerçevesinde Kurumumuzca çıkarılması öngörülen Hububat ve Çeltik Uygulama Yönetmelik Taslaklarına ilişkin olarak; 17.4.2007 tarihinde açıklanan “Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007–2013)” ve 28.10.2007 tarih 26684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Programının 4. Bölüm Geliştirme Eksenleri başlığı altında yer alan “Rekabet Gücünün Arttırılması ” kısmının politika öncelikleri ve tedbirleri bölümünde 10.1 no'lu tedbir olarak Hububat ve Çeltik Alım Satımına İlişkin Yönetmeliklerin 2008 yılında çıkarılması hükmü bulunmaktadır.

  Kuruluşumuzca ilgili kamu, özel sektör kuruluşları, borsalar ve sivil toplum kuruluşlarından alınan görüşler çerçevesinde hazırlanan AB mevzuatına uyumlu yönetmelikler, 24.1.2008 tarih ve 2/16–6 sayılı Yönetim Kurulumuz Kararı ile 1.6.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere kabul edilmiştir. İlk defa 2009/10 alım kampanyasında AB kriterlerine uygun olarak yapılan alımlarda 5,1 milyon ton hububat alımı gerçekleştirilmiştir.  Kurumsal Uyum Çalışmaları


  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2006 yılı Ulusal Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne ilettiği 19.06.2006 tarih, 2276 sayılı yazısı ile; AB Ortak Piyasa Düzenleri ile ilgili kurumsal yapılanmaya ilişkin olarak, TMO'nun yeniden yapılandırılarak tüm tarım ürünlerinin piyasalarını regüle etmek amacıyla müdahale alımlarından ve ihracat geri ödemelerinden sorumlu “Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansı (TPA)” şeklinde AB benzeri ödeme kurumu olarak yer alması hakkındaki mutabakat kararını bildirmiştir.

  17.4.2007 tarihinde kamuoyuna açıklanan “Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı” kapsamında, Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansı (TPA) Kurulması Hakkında Kanun tasarısı; 2009 – 2013 Yılları Arasında Çıkarılmasında Yarar Görülen Yasal Düzenlemeler arasında bulunmaktadır.

  Ayrıca Bakanlığımızın 2008–2012 yıllarını kapsayan Eylem Planında TMO'nun Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansı (TPA) olarak yeniden yapılandırılması amacıyla 2009- 2010 yıllarında 24 ay sürecek proje ile TPA Kanun Tasarısının hazırlanması öngörülmüş olup, bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.
 2. Acil

  TMO'nun AB' ye Uyum Çalışmaları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder