+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Organik Bitkisel Üretim İçin Gerekliliklere Kısa Giriş Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Organik Bitkisel Üretim İçin Gerekliliklere Kısa Giriş

  Organik Bitkisel Üretim hakkında bilgi

  1.Organik tarım nedir:

  •Sentetik pestisitler ve kolaylıkla çözünebilir mineral gübreleri kullanımını engeller.
  •Çevreyi korur ve biyoçeşitliliği teşvik eder.
  •Sağlıklı gıda üretir.
  •Besin çevrimini sağlar.
  •Yerel olarak adapte edilen metotları kullanır.

  2.Toprak verimliliği ve bitki besleme:

  •Toprak verimliliği korunmak ya da geliştirilmek zorundadır.
  •Toprak erozyonu engellenmelidir.
  •Tek yıllık bitkiler için, biyolojik azot bağlanmasını sağlamak için baklagilleri de içine alan geniş bir ürün rotasyonu kullanılmak zorundadır.
  •Çok yıllık bitkiler için, mümkün olan yerlerde sıra arası boşluklara baklagiller ekilmelidir.
  •Toprak verimliliğini sürdürmek için, organik gübreleme kullanılmalıdır:  İzin verilenler

  Gübre çeşidi
  TR, A.B. yönetmeliği ve JAS’a göre NOP’a göre
  Organik hayvancılıktan evet sadece kompost olarak
  Ekstansif konvansiyonel hayvancılıktan evet sadece kompost olarak
  İntansif konvansiyonel hayvancılıktan sadece kompost olarak sadece kompost olarak
  Fabrika üretiminden hayır sadece kompost olarak

  •Azot gübreleri ve süperfosfata izin verilmez, potasyum klorüre yalnızca JAS tarafından izin verilir.
  •Toprak ya da yaprak analizleri ilgili besinin eksikliğini gösteriyorsa, kaya fosfatı, potasyum sülfat, ve tek iz element gübreler kullanılabilir
  •Organik ve inorganik gübreleme, bitki ihtiyaçlarını geçmemelidir.
  •Gerekli olduğunda kireç (caco3) kullanılabilir ve kullanılmalıdır.

  3.Bitki koruma:

  •Sentetik herbisitler, insektisitler ve fungusitlere izin verilmez.
  •Dayanıklı çeşitler ve adapte olan türleri kullanarak ve doğal düşmanları teşvik ederek, zararlılar ve bitki hastalıkları önlenmelidir.
  •Bu tedbirleri aldıktan sonra, Ek-1 (B) (TR Yönetmeliği), Ek II (A.B.-Yönetmeliği) ve/veya ulusal liste (NOP)’ta bahsedilen doğal ya da mineral maddeler kullanılabilir; bu maddelerin bazıları, yalnızca sertifikasyon firması tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilir.
  •NOP sadece aktif maddeyi değil, doğal pestisitlerin inert içeriklerini de kısıtlar.
  •Yabani otlar, yeterli toprak işleme ve ürün rotasyonu yoluyla, mekanik ya da termal yollarla kontrol edilmelidir.

  4.Tohumlar ve fideler:

  •Mevcut olan yerlerde organik tohumlar ve fideler kullanılmalıdır.
  •Konvansiyonel tohumlar ya da fidelerin kullanımı için çiftçi, ilgili çeşidin organik tohumlarının bulunmadığını ispatlamalı ve A.B.-Yönetmeliği durumunda, ekim-dikimden önce sertifikasyon firmasından özel bir izin istemelidir.
  •Tek yıllık bitkiler (özellikle sebzeler) için fideler, konvansiyonel fide üretim yerlerinden satın alınamaz.
  •Kimyasal kaplama yapılmış olan tohumlar, bitki sağlığı nedenleri için devlet kanunlarının kimyasal tohum uygulamalarını emrettiği ülkeler hariç, kullanılamaz.

  5.Geçiş periyodu:

  •Konvansiyonel bir arazi, ürünleri organik olarak satılmadan önce bir geçiş periyodu geçirmek zorundadır. Geçiş süresi boyunca, organik üretimin tüm kurallarına uyulmak zorundadır:

  TR, A.B. yönetmeliği ve JAS NOP
  Tek yıllık bitkiler: Ekim-dikime kadar iki yıl Hasada kadar üç yıl
  Çok yıllık bitkiler: Hasada kadar üç yıl Hasada kadar üç yıl
  Geçiş periyodunun başlangıcı: Sertifikasyon firmasıyla bir kontrat imzalandığında ya da 1. kontrol yapıldığında Çiftçi organik üretime başlamaya karar verdiğinde
  Geçiş süresince dış kontrol: Gerekli Çiftçi organik yönetimini kendisi kaydedebilir, kayıtlar, detaylı ve tam olmalıdır
  İstisnalar: Önceki yıllar boyunca kimyasal gübreler ve pestisitlerin kullanılmadığına dair yeterli deliller olması durumunda, geçiş periyodu kısaltılabilir.
  Geçiş süresince ürünlerin satılması: Önceki yıllar boyunca kimyasal gübreler ve pestisitlerin kullanılmadığına dair yeterli deliller olması durumunda, geçiş periyodu kısaltılabilir. Konvansiyonel olarak satılmalıdır.

  6.Çapraz bulaşma:

  •NOP ve JAS, organik ve konvansiyonel araziler arasında tampon bölgelerin oluşturulmasını açıkça talep eder
  •Bununla birlikte CERES, organik gıdada pestisit kalıntılarını düşürmek amacıyla, pestisitler tarafından bir çapraz bulaşma riski olan yerlerde, TR ve A.B. yönetmeliğine göre sertifikasyon için de tampon bölgeler talep eder.

  7.Biyoçeşitlilik:

  Organik standartlar, toprak verimliliğinin korunmasını ve doğal düşmanların teşvik edilmesini gerektirir (yukarıya bakınız). CERES bu koşulların, büyük tek tip ürünlerin yetiştirildiği arazilerde karşılanamayacağına inanmaktadır. Bu nedenle, tek yıllık bitkiler için, erozyon riskine bağlı olarak, 20 ila 40 ha arasında değişen bir maksimum arazi ölçüsü oluşturduk. Daha büyük araziler, çalı/ağaç çit sıraları ile bölünmelidir.

  8.Kayıtlar:

  •İlk teftiş yapılmadan önce, çiftçi sertifikasyon firmasına bir organik yönetim planı sunmak zorundadır; bu plan, yıllık olarak güncellenmek zorundadır.
  •Her parseldeki ana faaliyetleri kaydeden bir arazi günlüğü tutulmalıdır.
  •Gübreler, pestisitler, tohumlar, v.b.nin satın alımı için faturalar dosyalanmalıdır.
  •Her ürün için hasat edilen miktarlar kaydedilmelidir.
  •Çiftçi organik ürünlerin satımı için en azından basit bir muhasebe sistemine sahip olmalıdır.
  •Ek olarak JAS, “tasnif” kayıtlarını talep eder: Üretici, JAS logolu ürünler satmadan önce JAS standartlarına uygunluğu tekrar kontrol etmeli ve kaydetmelidir.

  9.Bilgi:

  •Çiftçi, ilgili standartların bir kopyasını bulundurmak ve onları çalışmak zorundadır.
  •Çiftçinin, organik tarım kuralları ve teknolojileri hakkında yeterli bilgi düzeyi olmalıdır.

  ! Lütfen bunun organik standartların temel gereklerinden sadece bir seçme, yani bir giriş olduğunu unutmayınız. Elbette üretici, ilgili standardın tüm gereklerini öğrenmek ve yerine getirmek zorundadır.

  Organik Bitkisel Üretim için Standart Kontrol Programı

  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Türk Yönetmeliği ve değişiklikleri, Avrupa Yönetmeliği (EEC) 2092/91, A.B.D. Ulusal Organik Programı (NOP), JAS, ve CERES standart yorumlamalarına göre

  Organik çiftliklerin kontrolü en azından aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

  No

  Konu

  Metin
  1 İnceleme organik yönetim planı ve uygulanması.
  2 Fiziksel kontrol
  Bütün arazilerin ya da çok sayıda küçük parsel durumunda temsili arazilerin ziyaret edilmesi. Temel konular:
  • Tohum ya da dikim materyalleri
  • Toprak verimlilik yönetimi ve erozyon kontrolü.
  • Kullanılan gübreler
  • Bitki koruma
  • Tek yıllık bitkilerde ürün rotasyonu
  • Baklagil kullanımı
  • Tampon bölgeler
  • Paralel üretim

  Arazi üzerindeki işleme birimlerinde depolar, ahırlar ya da diğer çiftlik binalarını ziyaret edilmesi. Şunlar incelenecektir:
  • Etiketleme, izlenebilirlik
  • Hasat sonrasında sertifikalandırılmamış ürünlerden ayrım
  • Hasat sonrası kirlilik kaynakları
  3 Fiziksel kontrol
  • Çiftlik binalarını da içerecek şekilde tüm parsellerin haritaları ya da çizimleri
  • Tohumlar, gübreler, bitki koruma ürünleri ve diğer ilgili arazi girdilerinin faturaları
  • İlgili ise: Zirai ürünleri satın alım faturaları
  • Aarazi günlüğü
  • Depo defteri ve/veya işleme ve/veya paketleme protokolü (ilgili ise)
  • Tarım ürünlerinin tüm satışlarının muhasebesi.
  Ayrıca bakınız
  • CERES politikaları:
  • Organik geçiş periyodu
  • Tampon bölgeler
  • İzlenebilirlik
  • Pestisit kalıntıları ve numune alım sıklığı
  • Ürün rotasyonu, baklagiller ve örtü bitkiler
  • Maksimum arazi boyutu
  • Konvansiyonel kanatlı gübresi
  • Organik bitkisel üretim hakkında kısa bilgi
  • Bitkisel üretim yönetim planı

  Lütfen bunların minimum gereklilikler olduğunu unutmayınız. Pek çok durumda ek konular kontrol programına eklenmek zorunda olacaktır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Organik tarım demek üretilen tarımsal ürüne hiç bir kimyasal madde katmadan her aşamada kanuna uygun sertifikalı üretim yapımına organik üretim denir. bu organik üretim ile üretilen ürünler diğerlerine göre çok daha lezzetli ve de çok daha sağlıklı olmaktadır.
+ Yorum Gönder