+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Basınçlı Sulama Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Basınçlı Sulama Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları
  Basınçlı Sulama Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları

  Basınçlı sulama sistemlerinin yararları :

  - Topoğrafik yönden düzgün olmayan tarım alanları tesviyeye gerek kalmadan bu yöntemle sulanabilir. Salma sulamaya bağlı erozyon önlenir.
  - Geçirgenliği yüksek olan topraklarda karık akışına bağlı su kaybına neden olmaksızın tüm tarla alanında ekonomik ve üniform olarak yüksek randımanla sulama yapılır.
  - Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde taban su seviyesini yükseltmeden sulama yapılır.
  - Kanalet ve kapalı borulu sistemlerde sulama yapmak için gerekli tarla içi hendeklere gerek kalmadığından ekim alanı artmakta sulama işçiliği de azalmaktadır.
  - Ticari gübreler sulama suyuyla sadece bitki kök bölgesine verilebilir, böylece gübre ve işçilikten de tasarruf sağlanır.
  - Sistem gelişmiş damla ve Bublers sulama sistemine de uygundur. Bu sistemlerde bitki kök bölgesinde düşük gerilimle tutulan devamlı bir nem bulunduğundan bitki suyu topraktan fazla bir enerji harcamaksızın alır. Bu da ürün artışı sağlayan önemli bir faktördür.
  - Tohum yataklarının hazırlanması, tohumların çimlendirilmesi fide seyreltmesi için üniform ve yeterli toprak nemi kontrollü bir şekilde sağlanabilir.
  - Sulama suyu proje sahasına istenilen miktarda denetim altında verilir. Gerekirse bireysel olarak kullanılan su sayaç takılarak net olarak saptanıp miktarına göre kullanım bedeli tahsil edilebilir. Tesisin kontrolü kolaylaşır. Ayrıca bu tür tesisler modern kullanma yöntemlerine açıktır.

  Basınçlı sulama sistemlerinin sakıncaları :

  - Sistemin birim alana düşen ilk yatırım bedeli diğer sistemlere göre yüksektir. Ancak aynı suyla daha fazla alanın sulanabilmesi, verim artışı, drenaj sorununu azaltması, tesviye yatırımına ihtiyaç duyulmaması, çiftçilerin gelir artışı fazla olan ürünlerin ekilmesine yönelmesi nedeniyle yatırım maliyeti farkı kısa sürede kendini amorti edecektir.
  - Su kaynağı kotu sulanacak arazinin kotundan fazla olmayıp basınç pompajla sağlanıyorsa işletme gideri fazla olacaktır. Ancak getirisi yüksek olan ürün ekimlerinde bu sistem ekonomik olmaktadır. Bireysel çiftçi sulama sistemlerinde bu durum net olarak gözlemlenmektedir.
  - Sulama yapılacak bölgede sulama esnasında kuvvetli rüzgarın olması, veya devamlı hakim rüzgarın olması su dağılımını olumsuz etkiler.
  - Bazı bitkilerde yağmurlama sulama çiçeklenme döneminde tozlaşmayı olumsuz etkiler. Ayrıca mantari hastalıklara da yol açabilir. Burada uygun sulama zamanı ve uygun sulama yöntemi tüm bu sakıncaları ortadan kaldırmaktadır.
  - Cazibeli basınçlı olarak çalışabilecek sulama tesisleri öncelikle ve mutlaka kapalı basınçlı olarak inşa edilmelidir.

  Sonuç olarak basınçlı sulama sistemleri; sulanacak alana ilişkin iklim, toprak, tarımı yapılan bitki paterni, çiftçilerin alışkanlıkları, eğitim ve sosyal yapılarının dikkate alınmasıyla hazırlanacak kaliteli bir sulama projesi ve sonrasında tesiste iyi bir işletme anlayışıyla son derece başarılı bir şekilde çalışacaktır.

  Yararlanılan Kaynaklar

  - Yıldırım O., Sulama sistemleri II 1996 Ankara
  - Ataç A., Volkan F. Sulama Projelerinde Kati Proje Aşamasında Şebeke Tipi İrdelenmesi 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi
  - Acatay S., Turhan Sulama Mühendisliği 1996 İzmir
  - Erdoğan N., Su Alma ve Su İletim Yapıları Ders Notu, 2003, Ankara
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bilindiği gibi bitkilerin en büyük ihtiyaçlarından biri sudur. bunun dışında tarım yapılırken bitkilerin su ihtiyaçları farklı sulama sistemleri ile sağlanmaktadır. mesela bunlardan bir de basınçlı sulama sistemleridir. bu sistem ile kurulan borular basınç yardımı ile her yere su fışkırtabilmektedir.
+ Yorum Gönder