+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Toprağın yapısında neler vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Toprağın yapısında neler vardır
  Toprağın yapısında neler vardır

  Toprağın yapısında hakkında bilgi

  Toprağın temel öğeleri mineral madde, organik madde, su ve havadır. Bunlar farklı topraklarda çok değişken miktarlarda bir araya gelir. Tipik bir tınlı toprakta katı madde ile gözenekler hacimce birbirine denktir ve gözenekler hemen hemen eşit miktarlarda su ve hava içermektedir. Yaklaşık oranlar şekilde görülmektedir.

  Toprak kesiti incelendiğinde altta bir ana kaya, onun üzerinde de ana kayanın parçalanıp ufalanmasından oluşan ve Regolit diye adlandırılan bir materyalden ibarettir. Bu materyal altındaki ana kayadan oluşabileceği gibi su, rüzgar ve buzullarla başka bir yerden taşınıp altındaki ana kaya üzerine depo edilir. Kalınlığı birkaç santimetre olabileceği gibi metrelerce de olabilir.

  Regolitin, biyokimyasal olarak ayrışmış ve genellikle toprak olarak kabul edilen bu üst bölümü alttaki materyalden şu özellikleriyle ayrılır;

  1. Daha yüksek organik madde içeriği

  2. Bitki kökleri ve toprak canlılarının çokluğu

  3. Daha kesif ayrışma

  4. Karakteristik yatay katmanların varlığı

  Bazen Regolit o kadar incedir ki tümüyle toprağa dönüşür. Bu durumda toprak doğrudan ana kaya üzerine oturur. Başka bir deyişle; ana kaya toprağın hemen altında bulunur.

  Üst Toprak

  Maksimum organik madde birikim zonu. Yaklaşık olarak sürüm katını karşılar.

  Alt Toprak

  Karakterini, önemli ölçüde, toprak oluşum işlemleri tayin eder.

  Ana Madde ( Substratum )

  Genellikle az çok ayrışmıştır.
 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Toprağın başlıca üç ana unsuru vardır; katı kısım, sıvı kısım, gaz kısım diye. Toprağın katı kısmı çeşitli irilikte ve bazı maddelerden oluşur, toprağın yaklaşık yarısını katı kısım oluşturur. Sıvı ve gaz kısmını da diğer yarısı oluşturur, bu kısım gözenek boşluklardan ibarettir. Gözenek boşluklarında hava ve su vardır.
+ Yorum Gönder