+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Yem Depolama Yapıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Yem Depolama Yapıları
  Yem Depolama Yapıları

  Yem Depolama Yapıları hakkında bilgi

  Yem depoları, işletmede üretilen ya da dışarıdan satın alınan yemin hayvanların gereksinim duyduğu döneme kadar saklanmasını sağlayan yapılardır. Bir süt sığırcılığı işletmesinde,ineklerin hem yaşama payı ihtiyacını karşılama hem de süt verimini artırmada kullanılacak en uygun kaba yem silajdır. Silajın depolanmasında çeşitli yöntemler uygulanır. Bunlar, yüksek silolarda depolama, alçak ve plastik silolarda depolama ve balyalar biçiminde depolamadır.

  Yüksek silolar, yatırım masrafının yüksek oluşu, yoğun ve özel makine kullanımı gerektirmesi
  nedeniyle büyük işletmeler dışında planlanması uygun görülmemektedir. Alçak ve yatay silolar
  en yaygın uygulanan silo tipidir. Yatay siloların tabanı beton, yan duvarlar taş duvar yada
  betonarme olarak düzenlenebilir ve yüksekliği 1.80-2.00 m alınabilir. Silo uzunluğu en az 12 m,
  genişliği en az 3.5 m olmalıdır. Siloya genişlik verilirken işletmedeki hayvan sayısı esas alınır.
  Silajın bozulmaması için günlük 25 cm uzunluğunda bir silo hacminin tüketilmesi gerekir. Bu
  nedenle silo genişliği iyi ayarlanmalıdır.
  Silaj deposunun iki uç kenarı, açık biçimde düzenlenebileceği gibi, arka yüzeyi kapalı olabilir.
  Silo tabanı, silaj suyunun depodan uzaklaştırılması için % 1-2 eğimli yapılır .
  Silaj depolanma hacminin belirlenmesinde, silajlık malzemenin birim hacim ağırlığı 1.55 ton/m³ alınabilir.Kuru ot, buğday, arpa sap ve samanı gibi kaba yemlerinin depolanmasında, basit ve ekonomik,ayni zamanda yemin kolaylıkla alınması ve zarar görmesini önleyecek bir planlamanın yapılması gerekir.

  Kaba yem deposu, yüksek, üstü beşik çatıyla örtülü ve etrafı açık, basit bir
  yapı tarzında düzenlenebilir. Kaba yem deposu yüksekliği 5 m alınabilir. Depo hacminin
  belirlenmesinde, yonca kuru otunun balyalı halde birim hacim ağırlığı 6 ton/m³, buğday ve arpa
  sap ve samanı için 14 ton/m³ alınabilir.
 2. Acil

  Yem Depolama Yapıları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder