+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Modern dünyada tarımda makineleşme hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Modern dünyada tarımda makineleşme hakkında bilgiler
  Modern dünyada tarımda makineleşme hakkında bilgiler

  Modern dünyada tarımda makineleşme


  Modern dünyada, her ekonomik faaliyette makine kapitalinin kapsadığı yer giderek önem kazanmakta ve hatta en önemli yeri almaktadır. Tarımsal faaliyetin de bu yönsemenin dışında kalması düşünülemez. Buna karşın tarımda makineleşme, tartışma götürür bir konu niteliği taşımaktadır. Zira, bu alanda giderek daha gelişmiş ve daha karmaşık makinelere başvurma zorunluluğu ortaya çıkarken, bu pahalı makinelerin amortismanının karşılanması güçleşmiştir. Öte yandan bazı ekonomist¬ler, makinenin tarımda verimliliğinden şüphe etmekte ve bu konuda ihtiyatı elden bırakmamayı önermektedirler. Buna karşın sadece ekonomik ve teknik nedenlerden değil, aynı zamanda sosyal ve biyolojik nedenlerden dolayı, gelecekte tarımda makineleşmenin daha da artacağı görüşü geçerlilik kazanmaktadır.

  Son yıllarda, tüm ülkelerin tarım sektöründe, makineleşmenin dev adımlarla ilerlediği görülmektedir. Tarımda kullanılan mekanik ve organik güçler, çekme gücü
  birimi ile ifade edilerek, birbiriyle karşılaştırıldığında 1940 yılına doğru A.B.D. tarımında traktörden yararlanılarak sağlanan gücün, çeki hayvanlarından yararlanılarak sağlanan gücü aşmaya başlamış olduğu saptanmaktadır. Bu gelişine düzeyine İngiltere'de 1948, Batı Almanya'da 1953, Fransa'da 1957 ve nihayet Sovyet Rusya'da 1965 yıllarında erişilmiştir. Polonya tarımında ise 1970'lerde hayvansal çekme gücünün, tüm çekme gücü içindeki payının % 85 olduğu görülmek¬tedir. Az gelişmiş ülkelerde ise. hayvansal çekme gücü etkinliğini hala sürdürmekte¬dir.

  Bu konumuzda tarımda makineleşmenin gelişmesini ve çeşitli ülkelerdeki gelişÂ¬me farklarını inceledikten sonra, makineleşmenin güçlüklerinden, avantaj ve dezavantajlarından söz edeceğiz. Makineleşmenin sonuçları ve makineleşme politikasının önemini vurguladıktan sonra, Türk tarımında makineleşmeyi, tarihi gelişim sürecini de göz önüne alarak, inceleyeceğiz.
 2. Acil

  Modern dünyada tarımda makineleşme hakkında bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tarımda makineleşmenin sonuçları