+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Hangi ağaç hangi ağaca aşılanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Hangi ağaç hangi ağaca aşılanır
  hangi ağaç hangi ağaca aşılanır


  agacasi.jpg

  Aşı ağaçların cinsini iyileştirmek, daha iyi cins meyva almak için yapılır. Çünkü, bahçemize diktiğimiz bir meyva fidanı, aşılı değilse, büyüyünce yabanileşir; iyi cins meyva vermez olur. Dikilen fidandan yenebilecek, iyi meyvalar almak istiyorsak, ya fidanı aşılatmalıyız, ya da önceden aşılı fidan almalıyız. Bunun dışında, ne yapsak iyi meyva yetiştiremeyiz. Aşı olmasaydı, meyvacılık dünyanın en kolay işi olurdu, Meyva bahçesi sahiplerinin düşündükleri ilk şey fidanlarını aşılatmaktır.

  Aşılatmanın bir başka amacı da, değişik, çeşitli meyvalar elde edebilmektir. Örneğin, «vaşington» tipi portakal yetiştirmek için, herhangi bir portakal ağacına bu ağaçtan alınan parçanın aşılanması gerekir. Aşılanan portakal ağacı «finike» cinsiyse, bundan ince kabuklu «finike vaşingtonu»; yafa cinsiyse de, kalın kabuklu «yafa vaşingtonu» yetişir.
  Aşı, doğrudan doğruya yabani ağaçlara da yapılabilir. Bir yabani ağaca aynı familyadan bir başka ağaç aşılanırsa, aşılanan ağaç o ağacın meyvasını verir.

  Ayrıca, kimi cins meyva ağaçlarına başka cins meyva ağaçları da aşılanabilir. Hangi ağaçlara ne gibi ağaçların aşılanabileceğim aşağıda görüyorsunuz:

  Şeftaliye: Kayısı, erik, badem.

  Ayvaya: Malta eriği, muşmula.

  Eriğe: Şeftali, kayısı, badem.

  Elmaya: Armut,

  Zerdaliye: Kayısı, şeftali, erik.

  Vişneye: Kiraz.

  Ahlata: Armut, muşmula, ayva.

  Aşılama yada aşı; bitkilerin, süs bitkilerinin ve bilhassa meyve ağaçlarının üretilmesinde çok eski tarihlerden bu yana uygulanagelen bir metodtur. Doğada, ormanlarda dalların birbirine sürtünmeleri sonucu kendiliğinden oluşan bir çeşit aşılanmanın, çok eski zamanlarda insanlar tarafından görülerek meyve ağaçlarının iyileştirilmesinde kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir.

  Çoğunlukla iyi nitelikli bir ağacın tohumu, yada bir meyvenin çekirdeği bazen o bitkinin özelliklerini taşımayan özelliklere sahip olur. Bunun sebebi ise, bunların çoğunun hibritlerinden yani melezlerinden elde edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

  Ağaç filizi üretiminde uygulanan metodlardan biri olan çekirdekten yetiştirme, ağacın özgün nitelikleri değişerek asıllarına yani anacına çeken başka çeşitler ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı aşılama veya çelikleme metodları ortaya çıkmıştır. Çelikle ve aşılama ile yapılan üretimlerde, o bitkinin özellikleri korunarak devam etmesi sağlanmak istenmektedir.

  Bitkileri üretiminde genaratif ve vegetatif ya da başka bir deyişle eşeyli yada eşeysiz üreme çoğalmanın iki ana yoludur. Bahçe bitkilerinde ise aşı, bir eşeysiz üreme şeklidir. Kısaca aşı yada aşılama, bir ağaç yada o ağacın bir dalı üzerine aynı cinsten yada aileden, ama daha genç ve daha üstün nitelikleri olan bir başka ağaç parçasını ekleme işlemine denmektedir. Aslında aşı, bitkilere uygulanan cerrahi bir işlemdir.

  Aşı, ağaç üretiminde kullanılan en sağlıklı ve çabuk sonuç alınabilen bir tekniktir. Aşı için öncelikle bir ANAÇ ve bir de DAMIZLIK AĞAÇ veya fidan gerekir. Üzerine aşı yapılacak ağaç veya fidana ANAÇ; kendisinden aşı kalemi alınan ağaca ise DAMIZLIK AĞAÇ denir.

  Anaçlar iki ana gruba ayrılmaktadır. Tohumdan elde edilenlere “Generatif Anaçlar” (çöğür ya da yoz), çelik daldırma, kök sürgünleri vBulletin. bitki parçalarından oluşanlara ise “Vegetatif Anaçlar” (klon anaçlar) denir

  Generatif anaçlar genelde tohum, tozlanma ve döllenme sonucu oluşur ve kalıtsal yapıları homojen değil, heterojen niteliktedir. Bunlar çimlendikleri zaman yozları yada çöğürleri oluştururlar. Kültür çeşitlerinin tohumlarından
  oluşan yeni bitkilere yoz; yabanilerin tohumlarından oluşanlara ise çöğür denir.

  1- Generatif anaçlar genel olarak kuvvetli gelişirler ve uzun ömürlü olurlar. Aşı yapıldığında geç meyveye dururlar fakat meyveye durduklarında da bol ürün alınır ama bunun standartı yoktur, bazen ürün az olabilir.

  Çöğür anaçlar tohumdan elde edildiği için kalıtsal yapısı heterozigottur. Alındığı çeşidin bir çok üstün özelliği, tohumlarda kaybolur, çoğunlukla bir yozlaşma meydana gelir. Heterozigot yapıdan dolayı standart ağaçlar oluşmaz. ve aşılanan çeşitten bir örnek meyve alınamaz. Ağaçların soğuğa ve sıcağa, hastalık ve zararlılara dayanıklılıklarında farklılık oluşur. Ayrıca habitüsü farklı olur. Kültürel işlemler zorlaşır, üretim maliyeti artar.

  Kuvvetli kök oluşturduklarından topraktan su ve besin maddesi alımları yüksektir. Toprağa tutunumları kuvvetlidir. Stres koşullarına dayanıklılıkları daha iyidir. Tohumdan elde edildikleri için virüs kaynaklı hastalıklar taşımazlar.

  2- Vegetatif (Klon) anaçlar, generatif anaçların tersine dikimin 2. veya 3. yılından itibaren, üzerine aşı yapılan yeni çeşit meyveye yatar. Bu nedenle yatırım masraflarının geriye dönüşümü için gerekli süre kısalır (gençlik kısırlığı kısa sürer). Homojen ağaçlar oluşacağından ve bodur anaçlarla da bodurluk sağlanacağından işçilik masrafları düşer, budama, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat gibi işler daha kolaydır, üretim maliyeti daha azdır.

  Üretilen ürünün kalitesi ve standardı yüksektir. Klon anaçlara aşılı yarma_asifidanlarla daha homojen bahçeler kurulur. Her yıl ve düzenli meyve elde edilir. Birim alana düşen ağaç sayısı fazla, birim alandan alınan verim yüksek ve kalitelidir. Ancak, bu tür ağaçların ekonomik ömürleri kısadır ( 15-25 yıl ).

  Anaç-kalem arasındaki uyuşmazlık durumu ve anaçların hastalık taşıma riski (özellikle virüsler) yönünden dikkatli olunması gerekir. Bahçenin tesis masrafı yüksektir. Birim alana daha fazla fidan gerekecektir, bodur anaçlarla bahçe tesis ediliyorsa destek sistemi isteyecektir, damla sulama tesisat masrafı vBulletin. olacaktır.
 2. Ziyaretçi

  kızılcık agacına aşılama yapılırmı
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Kızılcık aşılama hakkında bilgi

  Aşılama

  Doğal ortamda bulunan yabani kızılcık ağaçları çiçeklenme öncesi ilkbaharda budanır. Oluşan bir yaşlı sürgünlere T veya yongalı göz aşısı uygulanır.
  Tohumdan elde edilen veya dip sürgünlerinden elde edilen çöğürlerin aşılanması yoluyla kızılcık fidanları elde edilir.
  Çeşit değiştirme amacıyla da, budama ile oluşturulan sürgünlere göz aşısı yapılır.
  Bunun yanında, iki veya daha yaşlı dallara kalem aşısı yapılabilir.

  (T) göz aşısı Mayıs-Haziran aylarında sürgün ve Temmuz-Ağustos aylarında durgun aşı şeklinde uygulanır.
  Yonga aşı, T göz aşısına göre daha erken dönemlerde de yapılabilir. Kızılcıkta yapılan aşılardan, zamanlamanın iyi yapılması ve tekniğine uyulması durumlarında çok iyi başarı elde edilir.

 4. Ziyaretçi
  dut ağacına asma aşısı yapılabilirmi

 5. Fatma
  Administrator
  dut ağacına asma aşısı yapılabilirmi
  Aşı yapılırken Aynı familyadan olması na dikkat edilir ve aranır. Ama dut ağacına üzüm aşılama yapılır, yanlız tutma ihtimali düşüktür.

 6. Ziyaretçi
  peki hangi ayda hangi yöntemle aşılama yaparsak tutma ihtimali daha yüksek olur yardımcı olurmusunuz

 7. Fatma
  Administrator
  peki hangi ayda hangi yöntemle aşılama yaparsak tutma ihtimali daha yüksek olur yardımcı olurmusunuz
  Bu çalışma Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama alanın*da bulunan bir cam serada ve açıkta yürütülmüştür. Çalışmada farklı dut anaçlarının, aşılama zaman*larının ve aşı çeşitlerinin kara dutun (Morus nigra L.) aşı başarısı üzerine etkisi araştırılmıştır. Sera koşullarında kara duta anaç olarak kara, beyaz, mor ve salkım dut türlerine ait çöğürler kullanılmıştır. Kontrol amacıyla açıkta ise sadece beyaz dut anaca kullanılmıştır. Aşılar Mart (sürgün), Haziran (sürgün) ve Ağustos (durgun) ayları içinde yapılmıştır. Dutlarda kesim yüzeylerinden meydana gelen kanama ve süt akıntıları dikkate alınarak aşı çeşidi olarak T ve ters T göz aşı çeşitleri denenmiştir. Çalışma sonucunda anaçlar ve aşılama yöntemleri arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmaz*ken; aşı yapma zamanları arasındaki fark önemli bulunmuştur. ALINTI

 8. Ziyaretçi
  1. badem ..anac olursa kaysı. erik. yine kendi cinsini iyilestirmek için badem.. şeftali . zerdalı
  mart ayı ve mayısın 15 ine kadar kalem aşısı yapılabilr ancak anaç ağaca su yurumesı iyidir ancak
  takılacak olan kalemlerin uyanmadan alınıp buzdolabının meyvelik de 4 derecede jelatıne sarılıp
  aşı yapılacak zamana kadar saklanılmalıdır 09.05.2014 m. seçmeoğlu

 9. Ziyaretçi
  Selam
  Cekirdekten yetistirdigim elma agacina kendi dalini asilasam verimli ve ayni elma turu olurmu

 10. Fatma
  Administrator
  Cekirdekten yetistirdigim elma agacina kendi dalini asilasam verimli ve ayni elma turu olurmu
  evet olur.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu


badem ağacına hangi meyve aşılanır,  hangi ağaç hangi ağaca aşılanır,  hangi ağaca hangi aşı yapılır,  hangi ağaca hangi meyve aşılanır,  hangi ağaca ne aşılanır,  hangi meyveye hangi meyve aşılanır