+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Toprağın tanımı ve oluşumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Toprağın tanımı ve oluşumu
  Toprağın tanımı ve oluşumu hakkında bilgi

  Yeryüzündeki kara parçaları, toplam yeryüzü alanının %29.2sini oluşturmaktadır. Dünyamızda kutuplarla birlikte altı kara parçası bulunmaktadır. Kara parçalarının derinlikleri, insanlar için önemli petrol ve madenleri içermektedir. Canlıların besin ihtiyacı ise derinliklerden değil, yüzey tabakalarındaki canlı üretimlerden karşılanır. Toprak deyimi, genellikle yerkabuğunu oluşturan kayaların, fiziksel ve kimyasal ayrışması sonucunda biyolojik olayların da yardımı ile meydana gelen gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel addır. Buna rağmen toprağın herkes tarafından beklenen faydası ve fonksiyonuna göre başka tanımlamaları da vardır. Toprak, üzerinde ve içinde geniş bir canlı alemini barındıran, bitkilerimi durak yeri ve besin kaynağı olan ve belirli oranda katı, sıvı ve gaz içeren maddeler topluluğunun genel adıdır. Toprağın meydana gelmesi çok kolay olmamaktadır. Belirli bir süre içinde iklim şartlarının ve bitki örtüsünün ana kayaya etkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan bunu kendi isteğimiz doğrultusunda arttırmak elimizde değildir. Fakat meydana gelmiş toprağı korumak elimizdedir. Toprağın meydana gelmesinde beş ana faktör rol oynar. Bunlar: 1-Bitki örtüsü ve canlılar 2- İklim 3- Anakaya veya ana madde 4- Topografya 5- Zaman Toprak, besin maddelerini ve suyu depo edebilmektedir. Bitkiler de topraktan bu besin maddelerini ve suyu alarak yapraklarında, dallarında ve çiçeklerinde havanın CO2 ve ışık enerjisi ile birleştirerek bir takım organik bileşikler meydana getirmektedir. Ayrıca toprak içinde yaşayan çeşitli canlılar, toprağın oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Toprak içinde yer alan mikroorganizmalar, toprağa düşen çeşitli organik maddeleri parçalayıp ayrıştırırlar. Böylece toprağın renginin koyulaşması, esmer bir şekil alması bu organik maddeler sayesinde olur. Organik madde miktarının fazlalığı da, toprağın, erozyona karşı mukavemetini arttırır. İklim, gerek ana kayayı fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğratarak, gerekse bitki örtüsü ve canlılara dolaylı etkisi ile toprak oluşumunda etkili olan faktördür. Ana kaya ise, toprağın hammaddesini teşkil eder. Toprağın oluşum hızı ve bunun derecesi, belirli oranlarda arazinin topoğrafik özelliklerine bağlıdır. Arazinin düz, eğimli veya engebeli olması, toprağın tekstürü ve kalınlığında büyük rol oynar. Toprak oluşumu, uzun süreyi kapsayan bir zaman sürecinde gerçekleşir. Zaman, toprağın kalınlık derecesinde ve fazlalaşmasında, olgunlaşmasında önemli rol oynar. B - TOPRAĞIN BAZI ÖNEMLİ

  Toprağın tanımı.jpg

  ÖZELLİKLERİ Toprağın oluşum faktörlerine göre ortaya çıkan çeşitli özellikleri vardır. Toprakta renk, bünye, yapı, kıvam, geçirgenlik, su ve besin tutma özelliği, reaksiyon durumu, tuzluluk, organik madde yüzdesi, kireç ve bazı mineral yüzdesi ve eğim gibi hususlar toprağın bazı önemli özelliklerini meydana getirir. 1-Renk Toprağın bileşimi, organik madde yüzdesi, nem ve ana maddesine göre toprağın rengi değişmektedir. Toprağın rengine bakarak bir çok özellikleri tahmin edilebilir. Mesela; humus yönünden zengin olan toprakta çevresindeki diğer topraklardan daha koyu bir renk tonu dikkati çeker. 2- Bünye Toprağı meydana getiren değişik irilikteki zerrelerin karışım oranına toprak bünyesi denir. Zerrelerin irilik derecesine göre topraklar değişik isimler alırlar. Eğer zerrelerin büyüklük derecesi 0.002 mm. den daha küçük ise, kil; 0.002 ile 0.02 mm. arsında olursa mil; 0.02 mm. ile 0.2 mm. arasında ise, kum diyoruz. 3- Yapı Toprakta yapı, toprak zerrelerinin kümelenme derecesi, biçimleri ve bunun çeşitli şekillerine denir. Yapı itibariyle topraklar; taneli, blok, prizmatik, pul ve yapışız olarak sınıflandırılabilir. 4- Kıvam Toprakların sertlik, sıkılık, yapışkanlık, plastiklik, organik madde yüzdesi, kil yüzdesi, işleme şartları gibi özelliklerine göre kıvam değerlendirilmesi yapılır. Buna göre her toprağın kıvamı farklılık gösterir. Mesela; killi topraklar sert ve sıkı kıvamlı olup, işlenmesi bir hayli zordur. Kum yüzdesi fazla olan topraklar ise, gevşek topraklardır. 5- Toprak Reaksiyonu Toprak suyu, iyon halinde birçok madde ihtiva eden bir solisyondan ibarettir. Yani, bir karışımdır. Toprak reaksiyonu, bu karışımdaki hidrojen ve hidroksil iyonları arasındaki orana göredir. Eğer topraktaki hidrojen iyonları fazla ise, toprak asit; eğer hidroksil iyonları fazla ise, toprak bazik veya alkalin olarak değerlendirilir 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kayalık alanın toprak oluşumu üzerindeki etkiler

  Kayalık ve düz alanlarda toprak nasıl oluşur? Kayalık alanların toprak oluşumu üzerindeki etkileri nelerdir? Kayalar ve taşlar toprak yüzeyinde kalarak zaman içerisinde aşınmalara uğrayarak paslı bir görünüm alırlar. Bu kayaların bir arada kalmasını sağlayan mineral gibi bağlar zamanla gevşer ve kayalar taş parçalarına ayrılırlar.

  Kayaların parçalanması iki şekilde olur. Birinci yöntem ise gündüz ve gece sıcaklıkları arasında büyük fark olan yerlerde kayalar kolayca parçalanır. Sıcaklıktan dolayı genleşen kayalar geceleri soğuktan büzülerek daralırlar. Bu olay sonucu kayalar parçalanır. İkinci yöntem ise kayaların yapısındaki maddelerin kimyasal parçalanmaya uğraması sonucu parçalanma meydana gelir.

  Şimdi geldik kayaların toprak oluşumuna

  Parçalanan kayaların üzeri mineraller, organik maddeler ve mikroorganizmalar ile kaplanır. Bunların tümüne toprak denir. Toprak yapısındaki maddeler kayaların zamanla ufalanarak toprağa katılmasını sağlar. Kayaların çözülerek toprak yapısına katılması sonucu o toprak oldukça besleyici ve kuvvetli bir yapıya kavuşur. Tarıma oldukça elverişli toprak alanları ortaya çıkar.

  kaya

  Düz alanda toprak oluşumu ise bazı etkenlere bağlıdır bunlar;

  İklim:
  Sıcaklık ve yağışlar toprak oluşumunda etkilidir. Sıcaklık taşların ufalanmasını ve toprağa katılmasını etkiler. Yağış ise kimyasal çözünmeyi sağlar.
  Bitki örtüsü: Bitki kökleri ve organik asitler toprak oluşumunu hızlandırır.
  Yer şekilleri: Eğim, yükselti, toprak oluşumu etkiler. Eğimli arazilerde toprak oluşumu yavaşken düz alanlarda yüksektir.
  Kayaların özellikleri: Kayaların yapısal özellikleri ve türleri toprağa katılma sürecini etkiler.
  Süre: Uzun zaman sonucunda toprak oluşur.

+ Yorum Gönder


kayalarin ozellikleri ve toprağın tanimi