+ Yorum Gönder
Duyurular ve TatLı SöZLük Forumunda Felsefede Arkhe Ne Demektir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Felsefede Arkhe Ne Demektir?

  Felsefede Arkhe

  Bana bugünkü ödevim felsefede arkhenin ne olduğunu yazabilir ya da açılar mısınız?

  Batı Anadolu kıyılarındaki kentlerde yaşamış Sokrates öncesi filozofların ilke “temel” “ana madde” anlamı kazandırdıkları sözcüktür, unsurdur. Antik çağda Anadolu Yunanlıları düşünsel çabaya bir ilk nedeni araştırmakla giriştiler. İlk kez iki her zaman dört ediyorsa bunun tanrıların keyiflerinin üstünde bir ilk ve değişmez nedeni olmalıdır. Dünya nasıl yapılmıştır? Bitkiler, hayvanlar, insanlar nasıl oluşmuşlardır? Bütün bu varlıkların başı, kökü, kaynağı nedir? Gibi sorular sorulmuştur.

  Bilinen tarih içinde sözcüğü felsefi anlamda ilk kullanan Batılı anlamda ilk filozof sayılan Thales’tir. Thales her şeyin arkhesi su demiştir. Thales sözcüğü her şeyin “ana maddesi”,”dayandığı ilk”,çıktığı kaynak” gibi anlamlarda kullanıp, doğaya ve doğadaki gelişmeler kendi içlerinde bulunan doğa ötesi açıklamalar gerektirmeyen bir kaynağa geri götürme çabasından söz eder. Böylece bilimsel düşüncenin öncüsü sayılır. Daha sonra Anaksimandres bu ilk nedenin belirsiz bir cevher, Aneksimenes ise bunun hava olduğunu söylemiştir.

  Aristoteles ise arkhe her şeyin temeli özüdür. Bütün öteki şeyler ondan çıkar, ama o hep var olmakta devam eder.

  Metafizik idealist felsefede bütünüyle bu ilk (arkhe) düşüncesine dayanır. Metafiziğin en belli ve açık biçimi olan dinsel düşünceye göre bu ilk tanrı’dır.

  Arkhe düşüncesi “ilk”leri “başlangıç”ları “temel”leri arayan düşünüş biçimiyle daima iç içedir
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Arkhe düşüncesinin özellikleri


  İlk yunan filozoflarının üzerinde durdukları sorunlardan biridir.
  Evrendeki çokluğu tek bir köken ileaçıklamaya çalışan ilkeyi içerir.
  Başlangıç anlamında kullanılmıştır.
  Antik Yunan'da evren düzenini açıklamada kullanılan temel kavramdan biri olumuştur.
 3. Fatma
  Administrator
  Bilim tarihinde Arkhe sözcüğünü kullanan ilk kişi Thales'tir.Thales, sözcüğü, her şeyin "çıktığı kaynak" gibi anlamlarda kullandı.
+ Yorum Gönder