+ Yorum Gönder
Duyurular ve TatLı SöZLük Forumunda Felsefede nihilizm ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Felsefede nihilizm ne demektir

  Felsefede nihilizmin anlamı

  soru Arkadaşlar hemen bana nihilizm ile ilgili geniş bilgi verir misiniz?

  cevap Nihilizm, hiççilik olarak da bilinir. 19. yüzyılda Rusya'da Çarl II. Alexander'ın hükümdarlığının ilk yıllarında ortaya çıkan, şüpheci temellere dayalı felsefe anlayışıdır. Ortaçağ'da bazı heretiklere yakıştırılan bu terim, Rus Edebiyatı'nda ilk kez Nedejin'in bir makalesinde Puşkin için kullanıldı.

  Katkov ise Nihilizm (Hiççilik)in ahlaki ilkelerin tümünü yadsıması nedeniyle toplumu tehdit ettiğini ileri sürmüştür. Nihilist Bazarov, bu terimin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Zamanla 1860'ların ve 1870'lerin nihilistleri, geleneklere ve toplumsal düzene başkaldıran, düzensiz, dağınık, bakımsız, inatçı kişiler olarak görülmeye başlandı. Bundan sonra da Alexander'ın öldürülmesi ve mutlakiyetçiliğe karşı yeraltı örgütlerinin başvurduğu siyasi terörler birlikte anılır.

  Nihilizm (Hiççilik), temelde estetizmin bütün biçimlerini yadsıyor, yararcılığı ve bilimsel usçuluğu savunuyordu. Toplumsal bilimleri ve klasik felsefe sistemlerini bütünü ile reddediyordu. Yalın olgucu ve maddeci bir tutumla, yerleşik toplumsal düzene başkaldırıyı temsil ediyor; devlet, kilise ya da aile otoritesine karşı çıkıyordu. Yalnızca bilimsel doğruları temel alıyor, ancak bilimin bütün toplumsal sorunların üstesinden gelebileceğini
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Nihizm hiççilik olarak bilinen felsefe 19. yüzyılda Rusya 2. Çarl Alexandırın ilk yıllarında ortaya çıkmış bir düşünce şeklidir. Hiççilik estetizmin her türlüsünü red ediyor. Hiççilik bilimselliği önemsemektedir.
+ Yorum Gönder