+ Yorum Gönder
Duyurular ve TatLı SöZLük Forumunda Simya Anlamı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Simya Anlamı Nedir
  Simyanın Anlamı

  SORU Arkadaşlar bana kimya dersi için simyanın ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz?

  CEVAP Günümüzdeki modern kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl önceden başlayıp, 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden, maddeleri birbirine karıştırıp , değiştirmeye çalışan simyacı, insanların yaptıkları çalışmalara ve verilen genel ada simya denir.

  Simya (alşimi), hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanatı bünyesinde barındırır. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur.

  Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistus’a uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizm’le yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar ‘ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve Hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır. Günümüzde, simya mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir. 2. Gamze
  Devamlı Üye

  Eski zamanlarda insanların maddeleri birbirine karıştırarak yeni buluşlar yapan kişilere simyacı bu buluşların geneline simya denir.
 3. Ktockn1
  ismail
  Simya kimyanın henüz ortaya çıkmadığı çağlarda insanların deneme yanılma yoluyla çalışmalardır.Simyacının ulaşmak istediği iki şey vardı; birincisi ölümsüzlük iksiri (ab-ı hayat), ikincisi ise her şeyi altına dönüştürecek olan felsefe taşı
+ Yorum Gönder