+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Teknoloji Dünyası Forumunda Büyük patlama teorisine işaret eden bulgular nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Büyük patlama teorisine işaret eden bulgular nelerdir?
  Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören[1]kozmolojik model.[2] İlk kez 1920’lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaître [3] tarafından ortaya atılan, evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde[4] kabul görmüştür.
  Teorinin temel fikri, halen genişlemeye devam eden evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumundan itibaren genişlemiş olduğudur. Georges Lemaître’in önceleri “ilk atom hipotezi” olarak adlandırdığı bu varsayım günümüzde “büyük patlama teorisi” adıyla yerleşmiş durumdadır. Modelin[2] iskeleti Einstein’ın genel görelilik kuramına dayanmakta olup, ilk Big Bang modeli Alexander Friedmann tarafından hazırlanmıştır. Model daha sonra George Gamow ve çalışma arkadaşları tarafından savunulmuş ve ilk nükleosentez olayı eklenmek suretiyle [5] geliştirilerek sunulmuştur. 2. ismail
  Devamlı Üye

  bu teoriyi bir nevi kanıtlayan sebep evrenin durmadan genişlemesi çünkü teoride big bang oldu ve saçılan maddeler uzağa fırladı tabi uzayda sürtünme olmayınca hey şey aldığı hareketi sonsuza dek sürdürür
+ Yorum Gönder