+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Tiyatro ve Skeç Arşivi Forumunda Kabare Tiyatrosu hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kabare Tiyatrosu hakkında bilgi
  Kabare Tiyatrosu hakkında bilgi

  Kabare Tiyatrosu


  Kabare her türlü güncel sorunu ince bir alayla iğneleyici yerici taşlayıcı bir tutumla ele alıp toplum eleştirisine yönelen tiyatro türü. Özellikle siyasal ve toplumsal konulara yoğunlaşan kabarede ezgiler danslar skeçler monologlar diyaloglar ve hatta saydam gösterileri ve kısa filmlere de yer verilir. Kabare güldürücü ve eğlendirici olmasına rağmen temelde ciddi tiyatro türleri arasında kabul edilir. Kabare kelimesi Fransızca meyhane anlamına gelen cabaretden türetilmiştir.

  Daha çok güncel siyasal konuları toplumsal ve kültürel gündelik yaşamdaki yozlukları acı iğneleyici bir dille sivri bir biçimde taşlayan; toplum eleştirisi yapan şarkı parodi skeç söylev sözsüz oyun şiir ve karikatürden vb. kurulu; doğmacaya açık gösteri ve oyunların sahnelendiği; oyuncular ile izleyicinin "içli dışlı" olduğu; yazar ve izleyicinin katılabileceği bir küçük tiyatro türüdür.
  Başlıcalıkla siyasal taşlama biçimi içinde kendini ortaya koyan ve geniş kendi izleyicisiyle bağımlı olan Kabare Tiyatrosu tutarlı eylem yapısından yoksun olduğundan revü ve varyeteye yaklaşır. Gerek yanılsamacı anlatım araçlarından kaçınma gerek dilin gündelik çekiciliğini yitirdiğinden daha önce yapılmış numaraları yineleyememe dolayısıyla Kabare Tiyatrosu "gelip geçici bir sanat" olarak da nitelendirilir. İzleyicinin bilme ve beğeni düzeyiyle de yakından bağlı olan Kabare Tiyatrosu gülünçleme parodi ve karikatürleştirme yoluyla izleyicinin önyargılarını gündelik "yanlış bilinç"ini dağıtmaya çalışır. İlk kez 1881'de Paris'te R. Salis tarafından açılmış olan Kabare Tiyatrosu Almanya İsviçre ve Avusturya'da gelişme göstererek tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Kabare Tiyatrosu 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönemlerde iki eğilim göstermiş; bir yanda eğlendirici tiyatro özellikleri içinde kabare-revüleri biçimini alırken öbür yandan kitleleri aydınlatıcı ve uyarıcı bir işlevle yüklü siyasal edebi bir biçimde varolmuştur. Fransız Direniş Hareketi içinde chanson olarak önem kazanmış 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Kabare Tiyatrosu Rönesansı'na tanık olunmuştur. Kabare Tiyatrosu tüm dönemlerde ve yönelimler altında yasaklamalara uğramıştır.
 2. Acil

  Kabare Tiyatrosu hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder