+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Tiyatro ve Skeç Arşivi Forumunda Tiyatronun Tarihçesi hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tiyatronun Tarihçesi hakkında kısa bilgi
  Tiyatronun Tarihçesi hakkında kısa bilgi

  Tiyatro, Yunanca theatron (θέατρον), yani "görme yeri" sözcüğünden gelmektedir. İlk tiyatro şenliği M.Ö. 534 yılında Atina'da yapılmıştır. Tiyatro dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Tiyatronun kökeninde ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları vardır. Bazı başka kuramlara göre ise tiyatronun kaynağı şamanist inançlardır. Şamanist törenlerin özelliği, izleyici ya da katılımcılara, tanrısal gücün simgesi yerine kendisini göstermesiydi. Bu törenlerde belirli kurallara uygun davranışlarla kendinden geçen şaman, öte dünya ile bu dünya arasında bir aracı rolü üstlenmektedir.
  Tiyatro, bugün de kökenindeki bu iki eğilimin izlerini taşır, bu iki eğilim arasındaki gerilimden güç alır:

  Doğa güçlerini simgesel olarak canlandırma, temsil etme işlevi;
  Doğaüstü güçlerin görünmesine aracılık etme işlevi. 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Tiyatronun Tarihçesi


  ilk tiyatronun nerede, nasıl ve ne zaman başladığı bilinmemektedir, Ancak ilkel insanların av dönüşü avladıkları avın çevresinde sevinç gösterileri yaparken çıkardıkları seslerle dans etmelerinden ortaya çıktığı sanılmaktaaır. Zaman geçtikçe toplu yaşamaya başlayan insanlar belirli zamanlarda toplanmaya başladılar, Bu toplantılarda içlerinden biri yüksek bir yere çıkarak taklitler yapar, şarkılar söyler veya halkı güldürecek öyküler anlatırdı, Bu tür oyunlar zamanla şenliklere, panayırlara dönüştü, Daha sonraları tiyatroda rol alan insan sayısı ikiye, üçe çıktı, Toplumun ilgisini çekecek, toplumu eğitecek konular bulundu ve oyunlar bir sanat özelliği kazandı. Böylece tiyatro bir meslek hâline geldi.

  Bizde tiyatro; çok eskilere dayanan orta oyunu ve onun gölge oyunu şekliyle başlamıştır. Gölge oyunu arkadan ışıklandırılan beyaz perde üzerine, belli tiplerdeki kuklaların hareket ettirilip konuşturulması ile yansıtılan Karagöz – Hacivat oyunlarıdır.

  Köylerimizde hâlâ eski geleneklerimizden kalma alışkanlıklarla “oyun çıkartma” denilen ve tiyatroya benzer eğlenceler düzenlenmektedir.

  Tiyatro oyunculuğu yapmak için özel bir eğitim almak gerekir. Tiyatro öğretimi, konservatuvar denilen okullarda yapılır.

  Tiyatro, insan yaşamını bütün özellikleriyle yansıtan bir gösteri sanatıdır. Tiyatro yaşamın aynasıdır. Seyirciler gösteriyi izlerken kendi yaşamlarından da kesitler izler ve bundan ders alırlar.

  1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul etti. Her yıl enstitüye üye ülkeler, 27 Mart gününü Tiyatro Günü olarak kutlarlar. 27 Mart günü, her ülkenin sanat ve tiyatro adamlarının hazırladığı bir bildiri sahnelerde okunur. O gün tiyat*rolar halka parasız gösteriler düzenler. Halkın tiyatroyu sevmesi ve tiyatroya ilgi duyması için çalışırlar

 3. Ziyaretçi
  Süper ödevi son anda yetiştirdim
+ Yorum Gönder


tiyatronun tarihçesi,  tiyatronun tarihçesi (kısaca),  tiyatronun tarihi kısaca ,  tiyatro tarihçesi kısaca,  tiyatro tarihi kısaca,  tiyatronun tarihi