+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Tiyatro ve Skeç Arşivi Forumunda Tiyatroda Doğaçlama Teknikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tiyatroda Doğaçlama Teknikleri
  tiyatroda doğaçlama teknikleri

  tiyatroda doğaçlama teknikleri nedir
 2. Asel
  Bayan Üye

  Tiyatroda Doğaçlama Teknikleri Hakkında Bilgi

  Doğaçlama, oyuncunun konuya bağlı kalarak ancak metne bağlı kalmayarak içinden geldiği gibi konuşmasına ve davranmasına denir. Bir oyunculuk yöntemi olup, daha önce belli bir sözel ya da mimiksel – davranışsal sahne saptaması olmaksızın oyun oynama şeklidir. Oyun sırasında eylemi ve sözü bulan oyunun temeli, doğaçlamaya dayanır. Doğaçlama tiyatrosunun ilk örneklerine, antik çağda mimus ve pantomimus'ta rastlanabileceği gibi, en çok da tuluat tiyatrosunda rastlanır. Bu bağlamda, örneğin commedia dell'arte oyuncuları, kaba eylem taslağına göre, kendiliğinden doğal tepkilere dayanarak, doğaçlama oynarlar, çok iyi saptanmış oyuncu rolleri içinde, belli bir duruma, yere, zamana, izleyiciye göre oyunu olduğu kadar, ağızdan ağıza söz akışını da çeşitlendirirlerdi. Arlecchino gibi komik tipler, izleyiciye doğrudan seslenerek, yöresel ve güncel olaylara tepki verirlerdi. Doğaçlama, bugün de oyunculuk eğitiminin başlıca alanlarından olup, Stanislavski'nin “doğru algılama” istemi ile Brecht’in “gözlem sanatı”nı geliştirme sanatı istemi arasında, diyalektik bir birlik kurma amacını gütmektedir. Bu anlamda, doğaçlamanın oyuncunun kendine özgü kişisel anlatımını geliştirmesine ve kendini gözlemci kılmasına yönelik, ikili işlevi karşısındaki oyuncunun oyununu gözlemleyerek kendi oyununu koymasına olanak verir. Doğaçlama, tiyatro topluluklarınca üretim amaçlı olarak da ele alınmakta, özellikle de törensi tiyatro toplulukları, serbest tiyatro toplulukları ve sokak tiyatrosu topluluklarınca uygulamaya konulduğu gibi, “topluca doğaçlama oyunculuk” anlayışı içinde ortaya konmaktadır. Çağdaş törensi tiyatro anlayışı doğrultusunda, doğaçlama ile törensilik iç içe kaynaştırılmakta, oyunculukta temel yöntem olarak alınmaktadır.

+ Yorum Gönder


doğaçlama teknikleri