+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Fahri Trafik Müfettişi nasıl olunur? Aranan şartlar nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Fahri Trafik Müfettişi nasıl olunur? Aranan şartlar nelerdir?
  Trafik müfettişi olmak için Aranan şartlar nelerdir?  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4199 Sayılı kanunla değişik Ek.6. maddesi hükümlerine göre yayımlanarak yürürlüğe giren “ Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği ” nin 5 ve 6 ncı maddelerinde Fahri Trafik Müfettişi olacaklarda aranılacak şartlar ve müracaat şekli belirtilmektedir. Buna göre ;

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. En az 40 yaşında olmak,
  3. Yüksek okul mezunu olmak,
  4. En az 10 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
  5. Asli kusurlu trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
  6. Müracaat tarihinden geriye doğru toplam 5 yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
  7. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
  8. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  Şartlarına haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanların 2 adet vesikalık fotoğraf, sürücü belgesi ile sabıka kaydını gösterir belgelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametgahının bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Trafik müfettişi olmak için öncelikle bu dal için gerekli olan eğitiminizi bitirmeniz gerekmektedir ondan sonra bu konuda kademe kademe yükseleceksin iyi bir çalışma ile.
+ Yorum Gönder


fahri trafik müfettişliği şartları,  fahri müfettiş nasıl olunur