+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Trafik Polisinin Görevleri Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Trafik Polisinin Görevleri Nelerdir?
  Trafik Polisinin Ne Gibi Görevleri Vardır..

  Trafik Polisleri trafikteki düzeni sağlamak ve kazaların olmamasını önlemeye çalışmak için yetiştirilen memurlardır. Özellikle arabaların hızını takip eder ve evrakları incelerler.

  Trafik Polisi, Trafik Kanunu ve bağlı mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil, sürücü belgesi, trafik kazaları ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
  Görev Yetkileri
  Araçları, Karayolları Trafik Kanununa göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek.

  Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

  El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

  Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,

  Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

  Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

  Sürücülerin belgelerini vermek,

  Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

  Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

  Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

  Ayrıca bu Karayolları Trafik Kanunuyla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Trafik Polisinin Görev ve Yetkileri maddeler halinde

  1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,
  2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,
  3. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,
  4. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,
  5. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,
  6. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,
  7. Sürücülerin belgelerini vermek,
  8. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
  9.Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,
  10. Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,
  11. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir
+ Yorum Gönder


trafik polisinin görevleri,  Trafik polisinin görevi nedir,  trafik polisinin görevleri nelerdir,  trafik polisi görevi,  trafik polisinin görevleri nelerdir madde madde,  trafik polisinin görevi