+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Neden Emniyet Kemeri Kullanmalıyız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Neden Emniyet Kemeri Kullanmalıyız
  Emniyet Kemeri Kullanımı ile ilgili bilgi

  Bilindiği gibi, ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmekte ve oldukça yüksek oranlarda ölüm ve yaralanmalar olmaktadır. Trafik kazalarının azaltılması için değişik kurum ve kuruluşlar büyük çabalar sarfetmekte, ancak trafik kazaları arzu edilen seviyeye indirilememektedir.

  Kazalarda ölen sürücüler ve yolcuların önemli bir kısmının, kaza anında emniyet kemeri kullanmadıkları tespit edilmiştir. Uluslar arası araştırma ve tecrübeler göstermiştir ki, emniyet kemeri kullanılması yaralanma riskini ve derecesini ve ölüm sayısını büyük ölçüde azaltmaktadır.

  Dünya çapında yapılan araştırmaların sonuçlarına dayanarak, emniyet kemeri kullanımı % 0’dan % 100’e çıkarılırsa, ölü ve yaralı sayılarında % 47- % 60 arasında bir azalma olacağı sonucuna varılmıştır. Araçlarda yolculuk yapan kişilerin emniyet kemeri kullanmalarını sağlayarak, trafikte ölen ve yaralanma oranlarının büyük ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir.

  Ülkemizdeki emniyet kemeri kullanım oranlarının tespiti amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nce Ankara ve Çankırı illerinde şehir içi ve şehir dışı alan çalışmaları yapılmıştır.

  Ayrıca, ülkemizdeki emniyet kemeri kullanım oranları hakkında mukayese yapılabilmesi amacıyla, gelişmiş ülkelerdeki emniyet kemeri kullanım oranları da Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nce, üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluş ve örgütlerle yapılan yazışmalar ve internet aracılığı ile yapılan araştırmalar neticesinde temin edilmiştir.

  Çalışma, trafik güvenliği konusunda üzerine görev düşen herkesin incelenmesine sunulmuştur. Bilgilendirmenin tek amacı sunulan bilginin uygulamada kullanılmasıdır. Araştırma kaynak göstermek kaydıyla, trafik güvenliğini geliştirme amaçlı (ilgili kurumların çoğaltarak çok sayıda personeline okutması, medya kanalıyla halkımızın bilgilendirilmesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim ve tez çalışmaları vb.) faaliyetlerinde kullanılabilir.

  Dr. Şevket AYAZ
  Trafik Hizmetleri Başkanı
  Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Emniyet kemeri genelde araba kullanırken ve önde olurken mutlaka emniyet kemerini takmalıdır. Kaza olduğunda emniyet kemerini takmadıysa ağır yaralanabilir. Ama emniyet kemerini takmış işe zarar görmeyebilir.
+ Yorum Gönder


neden emniyet kemeri kullanmalıyız,  emniyet kemeri neden kullanmalıyız,  emniyet kemerini neden kullanmalıyız,  emniyet kemeri ile ilgili tezler,  emniyet kemerini niçin kullanmalıyız