+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Sürücü adaylarında aranacak şartlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Sürücü adaylarında aranacak şartlar
  Sürücü adaylarında aranacak şartlar hakkında bilgi  Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

  A) Yaş şartı:

  1- A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,

  2- B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,

  3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.), yaşını bitirmiş olmaları,

  B) Öğrenim Şartları;

  F,G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu,

  A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları,(04/07/2006 tarihli resmi gazatede yayınlanan kanunla yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile ilkokul mezunları ehliyet alabilmektedirler)

  C) Sağlık Şartları;

  Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre "Sürücü Olur" raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'na sevkeder. Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Sürücü olmak için başvuru yapan kişiler de bu şartlar olması gerekir. Mesela eğitim şartı, sağlık şartı, öğrenim şartı ya da hükümlü olmama gibi şartlar olur.
+ Yorum Gönder


sürücü adaylarında aranan şartlar,  sürücü adaylarında aranan koşullar,  sürücü adaylarında aranan koşullar nelerdir