+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik yürütmeye yetkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik yürütmeye yetkisi
  Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi nedir  Madde 6 – Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı;
  a) Trafik zabıtası:
  (Birinci fıkra mülga: 17/10/1996 - 4199/4 md.)
  Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yetkilidir.
  Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz.
  b) (Değişik: 21/5/1997 - 4262/1 md.) Genel Zabıta:
  Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarına yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek.

  2) Yetkili organlar tarafından tespit edilen durak yerleriyle karayolu, meydan, sokak, yol üzerindeki araç park yerlerinde denetimleri ve işlemleri yapmak.

  3) Yetkili organlarca belirlenen kara, deniz ve demiryolu üzerindeki her türlü toplu taşıma araçlarıyla taksilerin sayılarını bilet tarifelerini zaman ve güzergahlarını denetlemek.

  4) Kanunlarda belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden yetkili makamca uygun görünenleri yürütmek.

  5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli önlemleri almak.

  6) Belediyelerce dikilen trafik levha ve işaretlerine verilen hasarları tespit etmek.
+ Yorum Gönder


trafik zabıtası,  zabıta trafik görevleri,  trafik zabıtasının görevleri,  trafik zabıtasının görev ve yetkileri,  trafik zabıtası nedir,  trafik zabıtasının görevi