+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması
  Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması nasıldır

  Madde 14 – Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;
  a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak,
  b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak,yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,
  Yasaktır.
  Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir.
  (Değişik: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayanlara 7 200 000 lira para cezası verilir.

  Trafik işaretleri:
  Madde 15 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretleri, karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli kuruluşlarca temin ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır.
  (İkinci fıkra Mülga : 18/1/1985 - KHK 245/16 md.)
  Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır.
  Trafik işaretlerinin standart,anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  kara yolu ve trafik işaretlerinin korunması için işaretlere zarar verene ceza uygulanma gibi bir ceza getirseler daha çok korunacağını sanıyorum .
+ Yorum Gönder