+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Tüketici Hakları Kavramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Tüketici Hakları Kavramı
  Tüketici Hakları Kavramı Kısa Bilgi

  Tüketici hakları tüketicinin alışverişle ortaya çıkan haklarıdır. Tüketici hakları malın
  kalitesinde söz verilen süreye kadar dayanıp dayanmamasından tüketicinin isteğinin karşılayıp karşılamaması durumunda ortaya çıkar. Eğer tüketici aldığı mal ayıplı ve kusurlu ise tüketici mal aldığı yere gidip satıcıdan:
  ØAldığı malı geri vererek parayı alabilir.
  ØAldığı malı yenisi ile değiştirmesini isteyebilir.
  ØMaldaki ayıbın giderilmesini isteyebilir.
  ØAyıp oranında maldan indirim yapılmasını isteyebilir.
  Tüketici yukarıdaki haklardan herhangi birsini isteyebilir. Tüketici bu haklarını malın
  teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ya da maldaki ayıp gizli ise iki yıl içersinde yukarıdaki haklarını talep edebilir. Tüketici hakları bunlarla sınırlı kalmayıp taksitli satışlarda ve kapıdan satışlarda garanti belgesi satışlarda hakları vardır.
  Taksit sayışlarda ne gibi haklar vardır?
  Öncelikle tüketiciye yapılan sözleşmenin örneği verilmelidir. Malı satış fiyatı toplam borç miktarı ödeme tarihleri gibi bilgilerin verilmesi gerekir. Tüketici borçlarını vadesinden önce ödediği takdirde faiz miktarından indirim yapılması zorunludur.
  Kapıdan satışlardaki haklar nelerdir?
  Kapıdan satış yapılması halinde satıcının tüketiciye cayma bildirim belgesi vermelidir. Bu belge 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden malı geri verebileceği ve parasını geri alabileceğine dair taahhüt hükmündedir.
  Garantili satışlardaki haklar nelerdir?
  Satıcı garanti belgesini doldurup tüketiciye vermelidir. Bir arza çıkmışsa tamiri mümkün değilse mal değiştirilir. Garanti süresi en az bir yıl olmalıdır.
  Yukarıdaki haklar yerine getirilmezse tüketicinin yapması gerekenler?
  Bu isteklerin yerine getirilmesi için tüketici sorunları hakem heyetine gidilebilir. Bu heyetler her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kurulmuştur. Sadece bir dilekçe ile ya da aldığı malın faturası ile başvurulabilir. Başvuruda hiçbir masraf alınmamaktadır. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı olmaz ise ya da tüketici karartı beğenmez ise tüketici mahkemelerine dava açabilir. Bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine dava açabilir. Davada hiçbir harç alınmamaktadır. Davayı açmak için dava dilekçesi ve malla ilgili fiş ve fatura veya garanti belgesi eklenerek başvurabiliriz. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Tüketici hakları kişinin alış verişle yapmış olduğu haklardır. Tüketici hakları malın kalitesinden verilen süreye kadar dayanıp dayanmamasından tüketicinin isteğinin gerçekleştirip gerçekleştiremediğini ortaya çıkaran durumdur.
+ Yorum Gönder