+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Kime Tüketici Denir Tüketici Ne Manaya Gelir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Kime Tüketici Denir Tüketici Ne Manaya Gelir?
  Tüketici Kime Denir ve Hangi Anlama Gelir?
  Tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. Tüketim denildiğinde daha çok maddi anlamda tüketim anlaşılmaktadır. Halbuki maddi tüketim öğelerinin dışında maddi olmayan kültür, eğlence gibi tüketim öğeleri de vardır. Dolayısıyla, tüketicinin duygusal ve düşünsel ihtiyaçlarıyla da ilgilenmek gereği vardır. 2. Mine
  Devamlı Üye

  isim
  1 . Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı:
  "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır."- Anayasa.
  2 . sıfat, mecaz Bitiren, mahveden.
 3. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Bir konu hakkında bu mal veya hizmetler olabilir bu mal ve hizmetlerden yararlanan kişi veya kişilere denilir tüketici bir ürünü tüketen kişiye denir.
+ Yorum Gönder


tüketiçi kime denir,  tuketici kime denir,  mal ve hizmetlerden yararlanan satın alıp kullanan kişiye ne denir,  tüketici kime denir kısaca,  tüketici ve üretici kime denir