+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Kapıdan satışlar (Saldırgan satış) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kapıdan satışlar (Saldırgan satış)
  Kapıdan Satışlar (Saldırgan satış) Hakkında Bilgi

  Kapıdan satış şikayetleri, ilk bakışta, "kapımızı çalarak, çaydanlık, süpürge, tansiyon aleti vs " satanları hatırlatsa da en büyük mağduriyet, "devre tatil-devre mülk" satışlarında olmaktadır. Tüketiciler Mahkeme kapısını genellikle bu satışlar nedeniyle çalmaktadır.

  4077 sayılı Yasa kapsamında tanımlama aşağıdaki gibidir:
  "Madde 8. – (4822. Değ) Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

  Bakanlık, kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan kapıdan satışları ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirler.

  Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür. 2. Zarafet
  Üye

  Kapıdan satış yetki belgeleri onay tarihi esas alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin bitimini takip eden üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır. Kapıdan satış firması yükümlüklerinden herhangi birinin ifa etmemesi durumunda 7 günlük süre sınırı ortadan kalkar.
+ Yorum Gönder