+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Bedî hakkında açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bedî hakkında açıklama
  Bedî ne demektir

  Sözü, kulağa hoş gelecek ve ruha heyecan verecek şekilde güzelleştirme yollarını gösteren bilim. İlm-i bedî de denir. Bu isim altında toplanan sanatlar iki gruba ayrılır:
  Sözle ilgili sanatlar (Sanayi-i lafziye): Cinas, iştikak, seci, kalp, tedvir, aks, teddil, tasri, tarsi gibi.
  Anlamla ilgili sanatlar (Sanayi-i mâneviye): İlhan, tevriye, tenasüp, mübalağa, leff ü neşr, tensik, mügalata-i mâneviye, tecahül-i ârif, hüsn-i ta’lil, tezat, istifham, rücu, tekrir, telmin, insal-i mesel, istidrak, tevcih, iktibas gibi.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bedî (Arapça: البديع), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
+ Yorum Gönder