+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Cem’iyyet hakkında açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Cem’iyyet hakkında açıklama
  Cemiyyet ne demektir


  Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem’iyyetli adı verilir.

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Cemiyyet Anlamları

  [1](Cemiyet) topluluk, birlik. hey'et.
  [2]Bir yere cem' olma.
  [3]mânevi birlik teşkil eden cemaat.
  [4]Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müsteniden ve hükmî şahsiyyeti hâiz olarak kurdukları teşekkül. (T.H.L.)
  [5]Tas: Zihnin yalnız Cenab-ı Hak ile meşguliyet hali.
  [6]Edb: tenasübü veya tezadı dolayısıyla birbirine uyan kelimeleri veya zıd olan kelimeleri beraber aynı ifade içinde bulundurmak.
+ Yorum Gönder