+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Dolaylı Tümleç Yer Tamlayıcısı Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Dolaylı Tümleç Yer Tamlayıcısı Özellikleri
  Dolaylı Tümleç Yer Tamlayıcısı Özellikleri

  - Kime? Bunu bir de babama soralım. -e durum eki Yönelme Neye? Çocuk bir süre kitaba baktı. Nereye? Okula dilekçe verdim? Kimde? Ahmet’te aynısından var. -de durum eki Bulunma Neyde? Yazıyı kitapta görmüş. Nerede? Onu geçen gün sokakta gördüm. Kimden? Dedemden bütün aile çekinirdi. -den durum eki Çıkma Neyden? Şekerden böcek çıktı. Nereden? Uzaktan bir ses duyuldu

  Örnek:

  Sabaha orada oluruz (Ne zaman?)

  Zarf tümleci
  Altı yaşında okuma öğrendi. (Ne zaman?)

  Zarf Tümleci

  Sabaha kadar ders çalıştık. (Ne zamana kadar?)

  Edat Tümleci


  -Kimi cümlelerde ara söz, dolaylı tümleci açıklamak amacıyla kullanılır ve açıklamalı dolaylı tümleç meydana gelir.

  Örnek:

  Memleketine, özlemini çektiği o yerlere, dönüyordu.

  Dolaylı Tümleç Dolaylı tümlecin açıklayıcısı Yüklem

  -Sıralı cümlelerde dolaylı tümleç, birden çok cümlenin ortak öğesi olabilir. Buna ortak dolaylı tümleç denir.

  Örnek:

  Ona çok kızıyor, her gördüğü yerde bağırıyordu.

  Ona çok kızıyor.

  Ona her gördüğü yerde bağırıyordu.


  -Eylemsiler ve eylemsilerin de yer aldığı çeşitli söz grupları cümlede dolaylı tümleç görevi yapar.


  Örnek:

  Yan Cümle Temel Cümle  Ondan duyduklarına / inanamayacaksın.

  Dolaylı Tümleç Yüklem

  Buraya geldiğine / bin pişman oldu.

  Dolaylı tümleç Yüklem


  Uyarı: Dolaylı tümleci bulmak için soruları “Neyden?” sorusu ile zarf tümlecinin sorusu olan “Neden?” sorusu birbirine karıştırılmamalıdır.


  Örnek:

  Bu düşünceleri okuduğu kitaplardan edinmiş. (Neyden?)


  Sıkıntıdan ne yapacağını şaşırmış. (Neden?)

  Yukarıdaki birinci cümlede “Neyden” sorusuna yanıt veren ve cümleye içinden anlamı katan “okuduğu kitaplardan” söz grubu cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunurken, ikinci cümlede şaşırma nedeni olan “sıkıntı” sözcüğü, eylemin nedenini bildirdiği ve “Neden?” sorusuna yanıt verdiği için cümlede zarf tümleci görevi yapmaktadır
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Dolaylı tümleç bir ismin de ve den ekleri alarak yapılır.Dolaylı Tümleç te nesneyi bulmak için özneyle birlikte nerede neyi kimi soruları sorulur.Aynı zaman da yüklemin bildirdiği işi her bakımından ögedir.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  dolaylı tümlece kimde neyne nerede nereden kiminle gibi sorular sorulur.yüklemin bildirdiği işi öğrenir. örnek sabah evden çıkmış.
+ Yorum Gönder